Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten.

Actieve filters: Marcus 14

Preekschets Matteüs 27:7

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 27:7 Witte Donderdag de akker van de pottenbakker Schriftlezingen: Jeremia 32:6-15; Matteüs 26:20-25, 27:1-10 Het eigene van Witte Donderdag Op Witte Donderdag gedenkt de gemeente dat Jezus met...

Preekschets Marcus 14:25

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 14:25 Witte Donderdag Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Schriftlezing: Marcus...

Palmzondag

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Marcus 11,1-11, Jesaja 50,4-7, Filippenzen 2,5-11 en Marcus 14,1-15,47 Op Palm- en Passiezondag klinkt het ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem!’ (LB 556:3). Dit is een zondag met twee gezichten. Bijna...

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

De neaniskos in 14:51-52 en 16:5 Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14:51-52,1 helemaal aan het eind van het verhaal van de arrestatie van Jezus. Daarin gaat het over...

Preekschets Marcus 14:71 - 4e zondag van de veertigdagentijd

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

4e zondag van de Veertigdagentijd Maar hij begint te vloeken en te bezweren: ik heb geen weet van die mensover wie ge het hebt! Marcus 14:71, Naardense Bijbel Schriftlezing: Marcus14:66-72 Zie ook Preekschets...

Sacramentaliteit, avondmaal en de eerste christenen

B.J. Lietaert Peerbolte |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Jezus zelf In de kerkelijke traditie heeft het avondmaal, meer nog dan de doop, de reputatie terug te gaan op Jezus zelf. Immers, in de liturgie worden de inzettingswoorden als prominent onderdeel van...

Preekschets Marcus 14:58 - 3e zondag van de veertigdagentijd

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

3e zondag van de Veertigdagentijd Wij hebben hem horen zeggen ‘Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, oplossen, en zal in drie dagen een andere bouwen, niet met handen gemaakt!’ Marcus 14:58 (Naardense...

Preekschets Johannes 13:5 en 13:15

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Witte Donderdag Johannes 13:3-5, 15 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed...

Preekschets Deuteronomium 15:7-8

L. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Deuteronomium 15:7-8 Zestiende zondag na Pinksteren Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten...

Pascha

W.M. de Bruin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het hedendaagse jodendom is het Pascha nog altijd een van de grote feesten. Het wordt bij uitstek in de familiekring gevierd. In de christelijke geloofstaal en de Nederlandse...