Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten.

Actieve filters: Marcus 15

Preekschets Marcus 15:1 - 5e zondag van de veertigdagentijd

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk (Marcus 15: 6). Schriftlezing: Marcus 15:1-15 Zie ook Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag Zie...

Preekschet Marcus 15:24 - Goede Vrijdag

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 15:24 Goede Vrijdag Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Schriftlezing: Marcus 15:16-26 Het eigene van de dag Op de Goede Vrijdag staan...

Preekschets Matteüs 27:59 - Stille zaterdag

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 27:59 Stille Zaterdag Jozef nam het lichaam Schriftlezingen: Jesaja 53:1-9, Matteüs 27:57-61 Het eigene van Stille Zaterdag Op deze sabbat gedenkt de gemeente dat zij en allen die haar voorgingen...

Palmzondag

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Marcus 11,1-11, Jesaja 50,4-7, Filippenzen 2,5-11 en Marcus 14,1-15,47 Op Palm- en Passiezondag klinkt het ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem!’ (LB 556:3). Dit is een zondag met twee gezichten. Bijna...

Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. (Marcus 15:31) Gezegend hij die komt in de naam van de Heer (Marcus 11:9) Schriftlezingen: Marcus 11:1-11 en Marcus 15:22-47Kernteksten: Marcus...

Preekschets Marcus 15:31b - 6e zondag van de veertigdagentijd

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

6e zondag van de Veertigdagentijd Anderen redt hij, zichzelf te redden vermag hij niet. Marcus 15:31b, Naardense Bijbel Schriftlezing: Marcus 15:21-32 Zie ook Preekschets Marcus 14:41b -1e zondag van...

Preekschets Johannes 19:38-42

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Goede Vrijdag Johannes 19:38-42 Na deze gebeurtenissen vroeg Josef van Arimatea – die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht...

Preekschets Marcus 15:14 - 5e zondag van de veertigdagentijd

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

5e zondag zondag van de Veertigdagentijd Maar Pilatus heeft tot hen gezegd: maar wat voor kwaad heeft hij gedaan?Zij schreeuwen des te heftiger: ‘Kruisig hem!’ Marcus 15:14, Naardense Bijbel Schriftlezing:...

Preekschets Matteüs 27:51 - Goede Vrijdag

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 27:51 Goede Vrijdag de aarde beefde Schriftlezing: Matteüs 27:45-56 Het eigene van Goede Vrijdag Wat zonde is, verloren zijn, van God verlaten, het wordt ons als evangelie verkondigd. Daarin wordt...

Existentiële duisternis of incident in het heelal

A.B. Merz |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De zonsverduistering tijdens de kruisiging Volgens de synoptische evangeliën viel er, toen Jezus aan het kruis hing, midden op de dag duisternis over het land. De bestudering van oude bronnen en bijbelse...