Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten.

Actieve filters: Marcus 16

Opvolgers met dubbele geestkracht nodig

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij 2 Koningen 2,1-15(18), Handelingen 1,1-11 en Marcus 16,14-20 In de Talmoed wordt verhaald dat Sjimon ben Jochai twaalf jaar met zijn zoon in een grot school uit vrees voor de Romeinse autoriteiten...

Onapologetisch preken over Pasen

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

1a Taal en werkelijkheid in de preek In een interview dat we hadden met collega Hendrik Mosterd benoemde hij de ervaring die hij had met een catechisant. In een preekcyclus over Jeremia, (in een gedeelte...

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

De neaniskos in 14:51-52 en 16:5 Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14:51-52,1 helemaal aan het eind van het verhaal van de arrestatie van Jezus. Daarin gaat het over...

Preekschets Marcus 16:6,7

P. Visser |

Areopagus IZB |

Preekschets |

InleidingGevraagd om een schets voor een Paaspreek te leveren, begon ik Markus 16 te lezen. Al eerder had ik het plan om in de kerkdienst, waarin ook een aantal mensen belijdenis doen, te preken over...

Preekschets Marcus 16:6 - Pasen

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 16:6 Pasen Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd...

Opstandingskracht in woorden

W. Dekker |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Pleidooi voor een eucharistische paasprediking Theologische coördinaten voor een paaspreek Mijn meest bijzondere herinnering aan een paasviering stamt uit 1980. Ik was consulent geworden van de hervormde...

Hemelvaart van de Heer

S. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 1,3-5a.26-28a, Psalm 47, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 In de turbulente geschiedenis van Israël hebben geloofsgemeenschappen zich telkens opnieuw afgevraagd, welke...

Vlinder

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Johannes 20,1-18 ‘Ik ga op reis,’ kondigde rups op een dag aan. ‘Maar we willen niet dat je weggaat,’ zeiden vuurvliegje, kikker en mol. ‘Misschien zien we je nooit meer terug.’ ‘Zou kunnen,’ zei...

Paaswake: de keer in ons lot

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Als jij als voorganger...

Preekschets 1 Johannes 2:8

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Paaswake of Paasmorgendienst 1 Johannes 2:8 Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven. Schriftlezing:...