Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: Marcus 3

Preekschets Marcus 3:16,17

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 3:16,17 Achttiende zondag na Pinksteren De twaalf die hij aanstelde waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan...

Broeder

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De aanduiding 'broeder'/'zuster' heeft niet alleen een archaïsche, maar ook een weeïge, zoetsappige klank. Grote groepen mensen zijn er bepaald niet op gesteld om aldus aangesproken...

Het huisraad van de Satan

A. Soeting |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2007

Marcus 3:27 Marcus 3:22-30 is een perikoop waarin verhaald wordt hoe Jezus zich verdedigt tegen schriftgeleerden. Deze perikoop is een onderbreking van het verhaal over Jezus’ verwanten, die hem kwamen...

De aard van Jezus’ evangelie

A. Vos |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Edward van der Kaaij verdedigt in zijn boek De ongemakkelijke waarheid van het christendom dat Jezus nooit heeft bestaan. Geniet deze hypothese enige waarschijnlijkheid? Dat is een wetenschappelijke vraag...

Preekschets Marcus 6:51-52 - Tweede zondag na Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Marcus 6:51-52 Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat...

Jezus’ zus

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 3,20-35 Een bons op de deur! Aagje schrikt en laat een kom met linzen uit haar handen vallen. In duizend scherven klettert hij op de vloer en de linzen liggen in het rond. ‘Domoor!’ zegt moeder...

De broederschap op de proef gesteld

D. Schoon |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Rechters 12,1-6 en Marcus 3,20-35 ‘Zonen en broeders’ is een belangrijk thema in de geschiedenis van Jefta, waarvan de eerste Schriftlezing voor vandaag het slot is. Met Jefta bevinden we ons in...

De Geest die Jezus bezielde

|

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Marcus 3,20-35 Aan deze scherpe confrontatie met de nu in het openbaar optredende Jezus, gaat vooraf dat Hij twaalf jonge volgelingen had uitgekozen. Om Hem te vergezellen als leerlingen om het evangelie...

Met de kinderen: Helemaal goed

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Bij Marcus 3,20-35 Sommige mensen zeggen dat Jezus door de duivel is bezeten. Jezus antwoordt dat dat niet zo is; Hij is niet bezeten door een duivel, maar door de heilige Geest. Er zit geen slechte duivel...

Bouwstenen kringviering: zwijgen

J.C. Overeem |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor Kringviering |

Publicatiejaar: 2018

Bij teksten uit Marcus over zwijgen Zie ook Complete liturgie kringviering: Zwijgen Register kringvieringen Downloads Dit bestand in Word Aanwijzingen voor het gebruik Thema: Zwijgen over een geheim...