Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten.

Actieve filters: Marcus 5

Preekschets Lucas 4:34

D. Boekema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Lucas 4:34 Eerste zondag na Epifanie ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret?Ben je gekomen om ons te vernietigen?Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Schriftlezing: Lucas 4:31-37...

Over geloof en redding

|

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 3:25-4,6 en Marcus 5:22-43 Literair wordt het verhaal van de bloedvloeiende vrouw omringd door een kaderverhaal over Jaïrus en zijn dochter. Of omgekeerd: het verhaal over Jaïrus en zijn dochter...

Θυγάτηρ en de Nuloptie in de NBV: Naar aanleiding van Markus 5:34 parr.

T. Baarda |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

De aanleiding In het verhaal over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus1 wordt ook verslag gedaan van de genezing van een ‘vrouw’. Deze vrouw wordt – zo vertellen ons de evangelieschrijvers - aangesproken...

Preekschets Marcus 5:6

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

De eerste zondag in de Lijdenstijd voor Pasen (of de laatste zondag van Epifanie) Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer... Marcus 5:6 Tekst: Marcus 5:1-20Thema: Jezus...

Preekschets Marcus 5:8

R. Bos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Marcus 5:8 Zesde zondag na Epifanie Onreine geest, ga weg uit die man. Schriftlezing: Marcus 5:1-20 Uitleg De perikopen van deze en de volgende zondag maken deel uit van het tweede cluster met wonderberichten...

Twee zusters opgewekt ten leven

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 3:25-4,6, Psalm 119:9-16 (Ps. 30) (2 Kor. 8:9-15) en Marcus 5:22-43 Het wonderlijke begin van Marcus 5 (1-20) was de samenstellers van het nieuwe leesrooster blijkbaar te machtig – en werd...

Demonen, ongrijpbaar concreet

B. Stobbelaar |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Een drievoudige confrontatie met demonen naar aanleiding van Marcus 5:1-201 Een interculturele discussie over de gedemoniseerde mens in de beschrijving van Marcus 5, genaamd Legio, roept eerder veel vragen...

Met de kinderen: Een handje nodig

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Marcus 5:22-43 Vandaag lezen we twee verhalen in één. Jezus geneest een meisje en een vrouw. Wij richten ons op het verhaal van het dochtertje van Jaïrus. Verhaal Caroline is twaalf en zit in groep...

Traditie, oraliteit en schriftelijkheid in Marcus 5: 21-43

A.W. Zwiep |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Marcus 5:21-43 parr. (haemorrhoissa et filia Jairi) Een tussentijdse bestandopname Inleiding Met de typisch protestantse nadruk op het Woord – vaak wordt dan bedoeld: het geschreven Woord, de Bijbel...

Kringviering: Over de grens

A. van Ess |

Kringvieringen |

Complete Liturgie Kringviering |

Bij Marcus 5: 22-43 Beoogde datum: 01-07-18Beoogd gebruik: kringviering of huiskamervieringThema: Over de grens Zie ook Dit bestand in Word Register kringvieringen Uitgangspunten bij thema en teksten...