Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten.

Actieve filters: Marcus 7

Preekschets Marcus 7:28

E.K. Foppen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Marcus 7:28 Tweede zondag na Epifanie De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ Schriftlezing: Marcus 7:24-30 Het eigene van de dag Ook...

Rein, onrein

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het bijbels spraakgebruik en in de geloof-staal worden de woorden 'rein' en 'onrein' doorgaans betrokken op de rituele of cultische reinheid of - in meer figuurlijke zin -...

Kindermoment: Op de zere plek

L. Verschoor en A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

9e zondag van de zomer Bij Jesaja 35:1-10 en Marcus 7:31-37 Uit de bijbel We blijven nog even in ‘het buitenland’. Nu zonder discussies. Er was daar een dove die gebrekkig sprak. Letterlijk en figuurlijk...

Niet goed wijs

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 7,24-30 / Bij Marcus 7:24-30 Liesje en Gea gaan naar een vakantiehuisje in Limburg. Hetzelfde als vorig jaar. Leuk! Maar in het buurhuisje zit dezelfde moeder als vorig jaar, met een meisje...

Hij doet doven horen en sprakelozen spreken

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 6,8-13 en Marcus 7,31-37 De evangelielezing van vandaag komt behalve in het Luthers leesrooster ook voor in het Gemeenschappelijke Leesrooster, in het Marcusjaar, op de 11e ‘zondag van de zomer’...

Preekschets Marcus 7:8

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 7:8 Vierde zondag na Epifanie ‘De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ Schriftlezing: Marcus 7:1-23 Het eigene van de zondag Wie feest gevierd heeft, mag zich...

Handoplegging

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Wie de hand op een ander legt, drukt daarmee intieme nabijheid uit. Als godsdienstige handeling kan aan handoplegging een meerwaarde toegekend worden. Deze kan dienen om macht...

Wet, thora, gebod

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Er bestaat geen bezinning op het christelijk geloof zonder aandacht voor de wet of de geboden van God. De Tien Geboden horen sinds eeuwen in de eredienst thuis en gelden als...

Kindermoment: Wat is vies?!

L. Verschoor en A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

7e zondag van de zomer Bij Deuteronomium 10:12-21, Jesaja 42:1-12 en Marcus 7:1-23 Uit de bijbel Enkele Farizeeën en Schriftgeleerden vallen Jezus aan met een punt van kritiek. De aanleiding is dat Jezus’...

Kindermoment: Iedereen hoort erbij!

L. Verschoor en A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

8e zondag van de zomer Bij 2 Koningen 4:8-18 (37) en Marcus 7:24-30 Uit de bijbel De gangbare uitleg van dit verhaal is: Jezus is grof als hij de niet-Joodse vrouw afwijst en haar een hond noemt. Jezus...