Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 13

Vissertje

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 13,44-52 Kleine Pieter is een pienter mannetje. Zijn broer André maakt altijd meteen zijn zakgeld op aan snoep en blikjes frisdrank. Maar Pieter snoept niet zo veel en spaart de rest in een...

'Nieuw en oud' - Mattheüs 13:52 en Hooglied 7:14

T. Baarda |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

1. Ter inleiding De bekende synoptische ‘gelijkenis-rede wordt alleen bij Mattheüs afgesloten met een kort gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen:’Hebben jullie dat alles begrepen?’ Zij zeiden tot...

Rollins' a/theïsme: De God die zegt dat hij niet bestaat

R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

In juli 2016 stond in dit tijdschrift (229-239) een bijdrage van Frits de Lange, die terugging op een lezing voor een minisymposium over het post-theïsme. Een kortere versie hiervan verscheen op 11 juni...

Preekschets Matteüs 13:3 - Derde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Matteüs 13:3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien (…)’ Schriftlezing: Matteüs 13:1-9, 18-23Thema: Zaaigoed Het eigene van de zondag Deze...

Groei

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'groeien' wordt in de geloofstaal dikwijls in verband gebracht met de geestelijke groei van de gelovigen. Een bekende vraag op huisbezoek was of is misschien nog: 'Is...

Groei en bloei

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 13,1-9 Met Pasen hebben alle kinderen in de klas een pakje bloemenzaad gekregen. Oost-Indische kers. Al een tijdje voor de zomervakantie brengen sommige kinderen een klein bosje bloempjes...

Preekschets Hebreeën 6:4-6 - 3e zondag van de herfst

J.H.Kuiper |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft...

Preekschets Jesaja 6:10

M.A. de Hoog |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Jesaja 6:10 Tiende zondag na Pinksteren Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht.Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart...

Gelijkenis

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Gelijkenissen hebben door de eeuwen heen de geloofshouding en levensstijl van christenen in belangrijke mate beïnvloed. Dat geldt met name voor de gelijkenissen van Jezus. Beelden...

Koninkrijk van God, koning

P.H.R. van Houwelingen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Koninkrijk der Nederlanden vermeldt ons paspoort met gepaste trots. Het gaat om een reisdocument dat geldig is voor alle landen. In naam van Hare Majesteit de Koningin verzoekt...