Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

36 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 2

Preekschets Matteüs 2:14

C.B. Blei-Strijbos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Matteüs 2:14 Zondag na kerst Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Schriftlezing: Matteüs 2:13-18 Het eigene van de zondag Volgens de traditie is 28...

Koninklijke confrontaties

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Hoe komen de wijzen uit het Oosten (‘magiërs’) eigenlijk aan hun koninklijke status, waardoor zij al spoedig meer bekendheid kregen als ‘De...

Epifanie en het ‘zendingsbevel’

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 2,1-12 / Matteüs 2:1-12 Matteüs 2,1-12 wordt vanouds gelezen op het feest van Epifanie, de verschijning onzes Heren. In veel kerst-medleys worden de wijzen in één adem genoemd met de herders...

Micha 5 in de kersttijd

R. Roukema |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2019

In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus...

De verdwaalde engel

S. de Jong |

Jong, S. de |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

Op het feest van Driekoningen wordt Matteüs 2,1-12 gelezen, over de Wijzen uit het Oosten en Herodes die het Christuskind wil laten doden. Hierop is 'De verdwaalde engel' gebaseerd. Moe ging de engel voort...

Preekschets Matteüs 2:9 - Kerst

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Matteüs 2:9 Kerstmorgen Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats...

Reacties op de Messiaanse koning

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12 Ten tijde van het ontstaan van de messiaanse beweging rond Jezus hield men de hoop levend, dat God bevrijdend zou tussenkomen voor zijn volk. Sommigen verwachtten een...

Kindermoment Wijzen uit het Oosten

|

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

uit de bijbel Jesaja 60,1-6 Matteüs 2,1-12 De magiërs uit het Oosten zijn op weg gegaan om de koning der Joden te zoeken. Volgens de traditie, waarin de tekst Numeri 24,17 (een ster gaat uit van Jacob)...

Epifanie: ouder dan Kerstmis

H. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Epifanie: ouder dan Kerstmis Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 6 januari is hét feest van de komst van de Messias. De oosterse kerken hebben deze waardevolle traditie bewaard...

De teloorgang van het antiklerikalisme: winst of verlies?

C. Houtman |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Ter inleiding De premisse van dit artikel is dat secularisatie en antiklerikalisme in de Westerse wereld zich tot elkaar verhouden als de bewoners van een weerhuisje. Wanneer het vrouwtje naar buiten...