Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Micha 5

Kindermoment: Niets te zien?

A. Driebergen |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

4e zondag van advent Bij Micha 5:1-4a en Lucas 1:39-45 Dit is de vierde zondag van adventsproject: ‘De tafel van hoop’. De profeet Lucas staat centraal. In de kerk zit Lucas elke week aan tafel te schrijven...

Gezegend onder de vrouwen

M. van Tuyl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Lucas 1,39-45 en Micha 5,1-4a Een jonge en een oude moeder in wording begroeten elkaar. Maria en Elisabet zijn als nichten niet langer alleen door een familieband met elkaar verbonden, zij delen...

Micha 5 in de kersttijd

R. Roukema |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2019

In de Kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen. Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus...

Preekschets Matteüs 2:2 - Epifanie

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Matteüs 2:2 Epifanie ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Schriftlezing: Mattëus 2:1-12 Het eigene van de zondag ‘Verschenen...

Vrouwen verwachten het heil

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Micha 5,1-4a(6), Hebreeën 10,5-10 en Lucas 1,39-45(56) Profeten openen onze ogen. Niet omdat ze als waarzeggers in de toekomst zien, maar zoals Martin Buber zegt, ze kondigen een op handen zijnd gebeuren...

Op zoek naar een koningskind

J.W.C.M. van Reisen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Augustinus’ preken op Epifanie Het feest Epifanie is in het Nederlands officieel weergegeven als het feest van de Verschijning of Openbaring van de Heer. Lees dit artikel in PDF ...

Preekschets Micha 5:1

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Micha 5:1 Zevende zondag na Pinksteren Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in...

Kindermoment Elisabet en Zacharias

I. Dobbinga, P. van Midden, E. van Leersum, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

4e adventBij Micha 5,1-4a (6) en Lucas 1, 57-80 (Alternatief)Deze zondag wordt het kind van Elisabet en Zacharias geboren. Zijn naam is voor iedereen een verrassing. Uit de bijbel Lucas 1 eindigt zoals...

Niet uitgenodigd

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Matteüs 2,1-12 / Matteüs 2:1-12 Peter en Mark zijn op weg naar het feestje van Johan. Johan wil later piloot worden, dus hebben ze een legostraaljager voor hem gekocht. Ze kijken nog eens op de uitnodiging...