Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: Micha 6

Preekschets Micha 6:8

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Micha 6:8 Achtste zondag na Pinksteren Er is jou, mens, gezegd wat goed is... Schriftlezing: Micha 6:1-8 Het eigene van de zondag Het is aardig om het in de zomertijd eens te hebben over de bondige richtlijn...

Preekschets Hebreeën 11:4

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Hebreeën 11:4 Quasimodo geniti Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige - God zelf liet...

Rijkdom

C. van Leeuwen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal geldt rijkdom aan aardse goederen soms als zegen, maar ook vaak als een gevaarlijke verleiding die afvoert van de ware rijkdom in Christus. Het jagen naar rijkdom...

De teloorgang van het antiklerikalisme: winst of verlies?

C. Houtman |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Ter inleiding De premisse van dit artikel is dat secularisatie en antiklerikalisme in de Westerse wereld zich tot elkaar verhouden als de bewoners van een weerhuisje. Wanneer het vrouwtje naar buiten...

Preekschets 2 Korintiërs 13:5 - 4e zondag na Trinitatis

R. Roukema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2001

4e zondag na Trinitatis 2 Korintiërs 13:5 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Schriftlezingen: Micha 6:6-8; 2 Korintiërs 12:19-13:13 Het eigene van de zondag Voor...

‘Mijn volk, wat heb ik u gedaan?’

R. Roukema |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

Micha 6:3-4a in de Improperia voor Goede Vrijdag en bij de kerkvaders Zowel in het huidige Missale Romanum als in het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland zijn voor Goede Vrijdag de zogenaamde...