Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: Prediker 1

IJdelheid

E. Brink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Wie altijd in de spiegel ziet en zich met schoonheid vlijt, die kent de ware schoonheid niet, maar jaagt naar ijdelheid.' Dit aloude gezegde tekent nog steeds de meest gangbare...

Zorg, bezorgd zijn

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Veel christenen hebben moeite met de onbekommerde manier waarop Jezus in de Bergrede (Mat. 5-7) zegt dat we niet bezorgd moeten zijn. Steevast is de reactie of een mens dan niet...

De talenten

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 48,17-21 en Matteüs 25,14-30 Op de weg die je gaat, zal Ik je leiden, zegt God (Jesaja 48,17). Deze woorden laten ruimte voor menselijke vrijheid om zelf de weg te gaan. Maar welke weg de mens...

Preekschets Prediker 1:2

C.T. de Groot |

PreekWijzer |

Preekschets |

Tweede zondag van de herfst Prediker 1:2 Lucht en leegte, zegt Prediker,lucht en leegte, alles is leegte. Schriftlezing: Prediker 1:1-11 Het eigene van de zondag In de herfst keert ook de kerk zich...

Preekschets Prediker 1:18 - Israëlzondag

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1997

Israëlzondag Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Schriftlezingen: Pred. 1:1-1:8; Mat. 6:25-34 Zie ook Aansluitende preekschetsen van dezelfde...

Preekschets Matteüs 1:23 - Kerst

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Matteüs 1:23 Kerstnacht De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’. Schriftlezing: Prediker 1:1-11 en Matteüs 1:18-25 Het...