Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

8 resultaten.

Actieve filters: Psalmen 145

De arbeiders in de wijngaard

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Matteüs 20,1-16,1 Jona 3,10-4,11, Psalmen 145,1-12 en Filippenzen 1,21-27 De lezingen die het rooster voorstelt bij Matteüs 20,1-16 geven kleur aan de gelijkenis. Jona lijkt wel een werker van het...

Gezwoeg en Gods gulheid

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Prediker 2,20-27, Psalmen 145 en Matteüs 6,19-23 Biddag Op de Biddag voor gewas en arbeid valt de tekst uit Prediker met de deur in huis. Meteen al in het eerste vers van de perikoop gaat het over...

De klankrijke wereld van de psalmen

Th. Booij |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

De Hebreeuwse psalmen zijn dichterlijke teksten. Zijn het in oorsprong ook liederen? Een beknopte, vreugdevolle tekst als Psalm 98 wekt zeker de indruk een lied te zijn: een ‘nieuw lied voor de Heer’...

De Geest van God die bevrijdt

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21 en Lucas 4,14-21 Alle drie teksten beschrijven situaties waarin mensen niet verder kunnen, waarin zij het gevoel hebben niet tot hun recht te komen, geen waardig leven...

Verkondigen

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'verkondigen' is - evenals 'prediken', dat er in betekenis dichtbij staat - heden ten dage een typisch christelijk woord geworden. We vinden het vrijwel uitsluitend...

Preekschets Psalm 104:30

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Psalm 104:30 Zevende zondag na Pinksteren Zend gij uw geest, zij worden herschapen. Schriftlezing: Psalm 104 Het eigene van de zondag In de tijd na Pinksteren drie schetsen over de Geest van God en diens...

Verzamel je schatten in de hemel

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Prediker 2,20-26, Psalm 145 en Matteüs 6,19-23 Het gedeelte uit Prediker opent met de woorden ‘Vertwijfeling beving me’. Deze woorden sluiten naadloos aan bij het huidige crisisgevoel. Te midden van...

In het spoor van Jesaja

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21, 1 Korintiërs 12,12-27 en Lucas 4,14-21 Bij Johannes (2,1-11) begint Jezus zijn openbare leven met het doen van zijn eerste teken bij de bruiloft in Kana. Bij Lucas...