Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: Psalmen 16

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'hel' heeft in de samenleving een sterk negatieve gevoelswaarde. 'Een hel op aarde' geeft een verschrikkelijke situatie aan. Het woord 'dodenrijk' wordt nauwelijks...

Preekschets Psalm 16:10 - 3e zondag na Pasen

N. Scholten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

3e Zondag na Pasen U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. Psalm 16:10Lezing: Psalm 16 Zie ook Kindermoment & tienermoment bij de 3e zondag van Pasen (specifiek...

Preekschets Psalm 16:11

L. Boot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 16:11 Elfde zondag na Pinksteren U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Schriftlezing: Psalm 16 Het eigene van de zondag...

Wat David schouwde is geschied aan Jezus Christus

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 16, Handelingen 2,22-32 en Matteüs 28,1-10 Psalm 16 fungeert als een opstandingspsalm in Handelingen 2, in de rede van Petrus. Het gaat om de woorden van vers 10 van de psalm: ‘Want U geeft...

De doortocht door de dood naar het leven

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Genesis 1,1-2,3, Psalm 33,6-9, Genesis 22,1-18, Psalm 16,5-11, Exodus 14,15-15,3 en Jesaja 54,4-14 In de Paasnacht Deze nacht is anders dan andere nachten! En deze dienst anders dan andere diensten...

Verlangen naar het licht van de verrijzenis

P.B. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Genesis 1,1-2,3, Psalm 33,6-9, Genesis 22,1-18, Psalm 16,5-11, Exodus 14,15-15,3, Jesaja 54,4-14, Psalm 30,2-6, Jesaja 55,1-11, Jesaja 12,1-6, Sefanja 3,12-20, Psalm 126, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen...