Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

5 resultaten.

Actieve filters: Psalmen 19

Kostbaarder dan zuiver goud: de wet des Heren

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Kostbaarder dan zuiver goud: de wet des Heren Bij 1 Koningen 3,5.7-12, Psalmen 119,121-128 en Matteüs 13,44-52(58) Vandaag horen we aan het slot van Jezus’ rede met gelijkenissen nog drie mesjalim. Daarna...

Preekschets Psalm 84:4-5 - Kerksluiting

H.P. de Roest |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Psalm 84:4-5 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig...

Draagt en verdraagt elkaar

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Numeri 11,24-29, Psalm 19,8-15, Jakobus 4,11-17 en Marcus 9,38-50 Rondom het heiligdom in de woestijn horen we regelmatig over de wolk, teken van Gods zich verbergende aanwezigheid in deze tent van...

Semitisch sprekende slangen

B. Becking |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De Piramide van Oenas en de piramideteksten Slangen spreken tot de verbeelding. In oude teksten spreken slangen ook letterlijk. In deze bijdrage wil ik de aandacht vestigen op sprekende slangen in een...

Preekschets Psalm 19 - Israëlzondag

|

Centrum voor Israëlstudies |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Inleiding – “Hoe zullen wij Hem ontmoeten?” Onlangs gaf het Centrum voor Israëlstudies een boek uit met de titel: ‘Hoe zullen we Hem ontmoeten?’ Deze publicatie gaat over de tempel, als plaats voor de...