Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Psalmen 22

Godverlatenheid

M. Korpel |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Het kruiswoord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46; Mar. 15:34) wekte bij Jezus’ volgelingen de indruk dat God hun meester in de steek gelaten had. Velen hadden geloofd dat Jezus...

Preekschet Marcus 15:24 - Goede Vrijdag

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 15:24 Goede Vrijdag Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Schriftlezing: Marcus 15:16-26 Het eigene van de dag Op de Goede Vrijdag staan...

Gestorven

J.P. Strietman |

Credo |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Gestorven. Een klein woordje is het maar. Voor wie de apostolische geloofsbelijdenis leest of zingt, valt het niet eens op. Het klinkt gewoon mee in heel die reeks van woorden. Opgenomen in de litanie...

De Schrift vervuld

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Bij Exodus 12,1-28 of Exodus 12,21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Drie teksten zetten vandaag de toon voor de lezing van de Johannespassie. Exodus 12 zet de grondtoon, direct nadat...

Preekschets Psalm 71:3a - Oudjaar

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 71:3a Oudjaar Wees de rots waarop ik wonen. Schriftlezing: Psalm 71 Het eigene van de zondag In de meeste gemeenten is het de trouwe kern die op oudejaarsavond nog naar de kerk gaat. Er hangt hoe...

Goede Vrijdag

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Wie een aantal jaargangen van De Eerste Dag doorbladert, zal ontdekken dat voor deze dag elk jaar dezelfde teksten ingeroosterd staan. De lezer die met deze pagina...

Preekvoorbereiding Goede Vrijdag Matteüs 27:45-56

S. van de Berg |

Areopagus IZB |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Schriftlezing: Matteüs 27: 45-56 Deze preekvoorbereiding maakt deel uit van het project ‘Samen preken in de lijdenstijd 2020’ van IZB-Areopagus. In het kader van de bijzondere situatie door de corona-pandemie...

Preekschets Psalm 23:4 - Goede Vrijdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 23:4, Matteüs 27:46 Goede Vrijdag Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, ... Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Schriftlezing: Psalm 23 en...

De lofzang, niet de wanhoop heeft het laatste woord

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 22 en Matteüs 27,45-54 Als Psalm 22 gekozen wordt als schriftlezing, lijkt het me niet goed om de laatste tien verzen weg te laten zoals het rooster suggereert. Ten eerste omdat de psalm een...