Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten.

Actieve filters: Romeinen 1

Preekschets Romeinen 1:23,24

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Romeinen 1:23, 24 Tweede zondag na Pinksteren En zij hebben ... vervangen Daarom heeft God hen ... overgegeven. Schriftlezing: Romeinen 1:18-31 Het eigene van de zondag Dit is de tweede schets in een...

Preekschets Romeinen 1:14a

J.A. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

16e zondag na Trinitatis Romeinen 1:14a Ik sta ten dienst van alle volken. Schriftlezing: Romeinen 1:1-16 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op de grens van zomer en herfst....

Preekschets Romeinen 1:18 - zondag in de zomer

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Romeinen 1: 18 Schriftlezing: Romeinen 1: 16-25 Thema: waarheid...

Preekschets Romeinen 1:1-16 - Trinitatis

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Romeinen 1:1,16 Trinitatis Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus (...) Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood...

Waar blijft het kruis?

W. Dekker |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Dit is het eerste deel van hoofdstuk 9 uit ‘Verbonden en vervreemd. Over de God van Paulus op de Areopagus’ De apostel Paulus staat bekend als de theoloog van het kruis. Dat hoeft niet te verbazen...

Horen, gehoorzaamheid

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Horen is een integraal bestanddeel van het christelijk geloofsleven. Dit wordt ook weerspiegeld in de kerkdiensten en andere liturgische vieringen. Groet en zegen in naam van...

Gerechtigheid, rechtvaardigheid

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Volgens het besef van veel mensen is het voornaamste kenmerk van gerechtigheid dat ieder krijgt wat hem toekomt. 'Eindelijk gerechtigheid' wordt er gezegd, wanneer een misdadiger...

God wil met ons zijn

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

God wil met ons zijn Bij Jesaja 7,10-17, Romeinen 1,1-7 en Matteüs 1,18-25 De vierde zondag van Advent valt dit jaar een volle week voor het Kerstfeest. Maar deze zondag staat al helemaal in het teken...

Paulus en de pre-existente Zoon van God

H. Couprie |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

Nadere verkenning van Romeinen 1:3-4 De Griekse grondtekst van Romeinen 1:3-4 wijkt in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in niet geringe mate af van die in andere bijbelvertalingen. Deze verzen maken deel...

Preekschets Romeinen 1:1-7 - Kerstnacht

M.J. Schuurman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

[Het evangelie van God], dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David. Romeinen 1:3Schriftlezing:...