Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Romeinen 10

Preekschets Joël 3

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Elfde zondag van de zomer Daarna zal zich dit voltrekken:Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.Jullie zonen en dochters zullen profeteren,oude mensen zullen dromen dromen,en jongeren zullen visioenen...

Preekschets Lucas 23:56-24:2 - Pasen

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 23:56-24:2 Pasen Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij...

Geloof, ongeloof, vertrouwen

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Wanneer de rede, het denkvermogen per definitie voorrang krijgt, blijft er voor geloof een minimaal plekje over. Het wordt getolereerd als een restant uit het verleden, dat op...

Hart

M. Verduin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'hart' gebruiken we in de biologische betekenis voor een lichamelijk orgaan, de hartspier. In figuurlijke zin (psychologisch, filosofisch, theologisch) is het hart...

Preekschets Romeinen 10:12

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

Romeinen 10:12 Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die hem aanroepen. Schriftlezingen: Deut. 30:1-20; Luc. 18:9-14; Rom. 10:4-13 Het eigene van de zondag Algemeen Zevende zondag...

Verkondigen

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'verkondigen' is - evenals 'prediken', dat er in betekenis dichtbij staat - heden ten dage een typisch christelijk woord geworden. We vinden het vrijwel uitsluitend...

Preekschets Romeinen 10:4

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinen 10:4 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren De wet vindt zijn doel in Christus... Schriftlezing: Romeinen 10 Uitleg Paulus trok in de laatste verzen van hoofdstuk 9 een voorlopige conclusie waarin...

Traditie, oraliteit en schriftelijkheid in Marcus 5: 21-43

A.W. Zwiep |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Marcus 5:21-43 parr. (haemorrhoissa et filia Jairi) Een tussentijdse bestandopname Inleiding Met de typisch protestantse nadruk op het Woord – vaak wordt dan bedoeld: het geschreven Woord, de Bijbel...

3.3. Geloven, van begin tot eind

M.C. Batenburg |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 3. Gods verlossingsplan 3.1. Waarom Jezus? 3.2. Ik geloof Heidelbergse Catechismus Zondag 25 Vraag 65: Aangezien nu alleen het geloof...