Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten.

Actieve filters: Romeinen 11

Rest, overblijfsel

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het kan negatief klinken om tot een rest te behoren. Een rest kan het laatst overgeblevene zijn, wat op het punt staat te verdwijnen. De resten van een kasteel, de restjes van...

Verharding

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de cultuurtaal heeft 'verharding' een concrete betekenis als het gaat om wegen die geasfalteerd worden of om weefsels en spieren die hun soepelheid verliezen. In overdrachtelijke...

Meditatie bij Handelingen 13:48 en Romeinen 11:32

R.R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2015

Al dan niet uitverkoren? … en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren, kwamen tot geloof. (Handelingen 13:48 GNB) Zo heeft God alle mensen de gevangenen van hun eigen ongehoorzaamheid gemaakt om...

Preekschets Johannes 3:4 - Trinitatis

A.H. Wöhle |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Trinitatis ‘Hoe kan iemand opnieuw geboren worden als hij al oud is?’ Johannes 3:4 Aanbeloven Schriftlezingen Jesaja 6:1-8 en Romeinen 11:33-36 (Luthers rooster) of Exodus 3:1-6 en Romeinen 8:12-17 (oecumenisch...

Preekschets Romeinen 11:11

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinen 11:11 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Niet gestruikeld om te vallen... Schriftlezing: Romeinen 11:1-12 Uitleg Nog eens: voor Paulus is Jezus de Messias. Hij heeft de tora vervuld. Hij is...

Geheim, raad Gods

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het kerkelijk spraakgebruik wordt dikwijls over de raad Gods gesproken. Deze uitdrukking heeft de eeuwen door de gemoederen beziggehouden. Dit is verklaarbaar, want dit woord...

Jaloezie, (na)ijver

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'naijver' wordt in modern Nederlands niet meer gebruikt. Het is vervangen door 'jaloezie'. Jaloers zijn en jaloezie hebben in de taal van alledag een overwegend negatieve...

Verwerping, verstoting

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In verwerping zit altijd iets van volledige afwijzing. Wanneer een motie verworpen wordt, is deze definitief van tafel. Wanneer een persoon zich een verworpene voelt, drukt dat...

De navolging van Jezus

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Matteüs 16,21-27(28) en (Nieuwe) Liedboek voor de kerken 2013, 941 Matteüs 16,21-27(28) is onderdeel van een groter geheel, dat ook bij Marcus en Lucas als een geheel voorkomt (Matteüs 16,13-17:23...

Preekschets Romeinen 11:25

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinen 11:25 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Er is een goddelijk geheim... Schriftlezing: Romeinen 11:13-36 Uitleg We zagen de NBV tot nu toe veel beter de redenering van Paulus volgen dan StV...