Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Romeinen 6

Preekschets Handelingen 9:18b

C.M. van Loon |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Handelingen 9:18b Eerste zondag na Pinksteren Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen Schriftlezing: Handelingen 9:1-19a Het eigene van de zondag De zondagen na Pinksteren lenen zich bij uitstek...

Bekering, omkeren, terugkeren, wedergeboorte, wederkeren

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Bekering' is geen vreemd begrip in de moderne cultuur, hoewel het vaak een negatieve klank krijgt door het actieve gebruik van het werkwoord in de zin van 'iemand bekeren'....

Preekschets Romeinen 6:11

P. Visser |

Areopagus IZB |

Preekschets |

Zo dient u uzelf ook te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus - Romeinen 6:11 Schriftlezingen Psalm 119:25-32; Jer. 31:31-34; Rom. 6:1-14 Het eigene van de zondag ...

Preekschets Romeinen 6:8

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Romeinen 6:8 Zesde zondag na Pinksteren Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we ook dat we met hem zullen leven. Schriftlezing: Romeinen 6:1-13 Het eigene van de zondag Bij de zoektocht van...

De koning op de strijdwagen of die op een ezel?

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Zacharia 9,9-12, Romeinen 6,16-23 en Matteüs 11,25-30 Wat is de weg uit ballingschap naar bevrijding? Dit is het thema dat alle drie de lezingen gemeen hebben. Sleutelwoord in deze is vertrouwen:...

Paaswake: de keer in ons lot

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Als jij als voorganger...

Preekschets 1 Johannes 2:8

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Paaswake of Paasmorgendienst 1 Johannes 2:8 Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven. Schriftlezing:...

Vrijheid

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Vrijheid behoort tot de grondrechten van een moderne democratische samenleving. Toch blijkt telkens weer dat dit woord heel verschillend wordt ingevuld. Is vrijheid de afwezigheid...

Van hun vrede hangt jullie vrede af

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jeremia 29,1,4-14, Romeinen 6,3-11 en Matteüs 10,34-42 In de eerste lezing schrijft Jeremia aan de ballingen in Babel: ‘Zo zegt JHWH: (...) Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik jullie in ballingschap...

Alternatieven

J. Schelling |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij o.a. Romeinen 6,3-4 In De Eerste Dag 2015/2 werd in deze rubriek een pleidooi gehouden om de kinderen juist in de Paasnacht te laten deelnemen, zodat ze zich verwonderen over de symboliek van deze...