Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten.

Actieve filters: Avondmaal

16. Bij Hem aan tafel

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

De uitvoerigheid waarmee het heilig avondmaal in de Heidelbergse Catechismus wordt besproken, heeft te maken met de fronten van de begintijd van de Reformatie. In de vier leerdiensten bij dit hoofdthe...

16.1. Kruisverbinding

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 16. Bij Hem aan tafel 16.2. Samen bij Eén (en bijeen) 16.3. Wie zijn de gasten? 16.4. Totdat Hij komt Heidelbergse Catechismus Vraag 75:...

16.2. Samen bij Eén (en bijeen)

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 16. Bij Hem aan tafel 16.1. Kruisverbinding 16.3. Wie zijn de gasten? 16.4. Totdat Hij komt Heidelbergse Catechismus Vraag 76: Wat wil d...

16.3. Wie zijn de gasten?

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 16. Bij Hem aan tafel 16.1. Kruisverbinding 16.2. Samen bij Eén (en bijeen) 16.4. Totdat Hij komt Sleutel (Woordenboek voor bijbellezers...

16.4. Totdat Hij komt

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 16. Bij Hem aan tafel 16.1. Kruisverbinding 16.2. Samen bij Eén (en bijeen) 16.3. Wie zijn de gasten? Heidelbergse Catechismus Vraag 77:...

Klein Pasen

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jozua 4:19-5:1.10-12, Efeziërs 2:4-10 en Johannes 6:1-15 De oude naam van deze zondag is ontleend aan de oude introitustekst van vandaag: Laetare Jerusalem (Jes. 66,10-11). ‘Verheug je Jeruzalem e...

Tussen zending en thuiskomst

N. Vlaming |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 6,30-44 Om met een persoonlijke ontboezeming te beginnen: het was/is toch wel een merkwaardige samenloop van omstandigheden, wanneer je vorig jaar oktober het verzoek ontvangt om voor deze ...

Verlost van slavernij – ‘… dat volk van Gids zijn wij …’

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Exodus 12,1-20 en Johannes 13,1-15 Hier begint het Paasfeest mee. Het begint met dat steeds opnieuw doordringende en wakker geroepen besef dat de gemeenschap rond de Ene, de Eeuwige, de Barmhartig...

Witte Donderdag

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen...

Die lust ik ook!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 15,21-28 Gesprek Voorwerp: een doos met luxe kersenbonbons, en achter de hand wat (verantwoord) kindersnoep, bijvoorbeeld doosjes rozijnen. Roep als voorganger de kinderen naar voren en la...