Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

312 resultaten.

Actieve filters: Discipel

1. Een methode van preekvoorbereiding

F.G. Immink |

Als een leerling leren preken |

Homiletische artikelen |

1. Inleiding De preek is nog steeds een veelbesproken onderdeel van de kerkdienst. Kerkgangers steken hun mening over de preek meestal niet onder stoelen of banken en predikanten vinden de preek zo be...

14. Matteüs

W. Weren |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Is er een 'theologie' van Matteüs? In het laatste kwart van de eerste eeuw was er nog geen sprake van een uniforme, centraal geleide christelijke beweging. Diversiteit was nog troef: er waren vele lok...

15. Marcus

G. van Oyen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Wat voor elke theologie van een nieuwtestamentisch boek geldt, is ook waar voor het evangelie volgens Marcus: lezers brengen vaak een vooropgesteld beeld over wie of wat God is in de tekst binnen. Dat...

16. Lucas en Handelingen van de Apostelen

B. Koet |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

In deze bijdrage over het Lucaans dubbelwerk wil ik laten zien, dat volgens Lucas Jezus in de voetsporen van de profeten loopt en dat hij op zijn beurt zijn profetenmantel overdraagt op zijn leerlinge...

35. Rein en onrein

M. Oosterhuis |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

In dit hoofdstuk wil ik aandacht vragen voor het bijbelse thema 'rein en onrein', een thema dat vooral in het Oude Testament een belangrijke plaats inneemt. Ik neem mijn uitgangspunt in een bespreking...

Matteüs

P. Schmidt |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Een composiete structuur Voor de opbouw van zijn evangelie heeft Matteüs gebruik gemaakt van een helder grondplan, dat van Marcus. Hij heeft dat model grotendeels gekopieerd, het vormt de kern van zij...

Marcus

G. van Oyen |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

INLEIDING Wat is de betekenis van het Marcusevangelie? Zonder in detail te treden men stellen dat er twee grote richtingen in de methoden bestaan om die vraag te beantwoorden: historisch onderzoeken w...

Johannes

D. Brouns-Wewerinke |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

RUIMTE EN TIJD De literaire categorieën ruimte en tijd vormen vrijwel altijd de grondslag van verhalend proza. Zij bieden de lezer de mogelijkheid vast te stellen waar en wanneer de gebeurtenissen in ...

Preek II: Nu u bent opgestaan

D. Bonhoeffer |

De levende kerk |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 1932

Preek II over Kolossenzen 3:1-4 (Berlijn, 19 juni 1932) Zijn jullie nu met Christus opgestaan, zoek dan wat boven is, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Streef naar dat wat boven is, niet...

17.2. Leren bidden

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 17.1. Bidden: oefening in dankbaarheid 17.3. Bidden: God bewonderen 17.4. Ons gebed en Zijn leiding van ons leven 17.5. Bidden: Hem aanr...