Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

92 resultaten.

Actieve filters: Duivel

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zi...

Preekschets Job 1:11

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Job 1:11 Zeventiende zondag na Pinksteren Strek (...) uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit - of hij U dan niet openlijk vaarwel zal zeggen! Schriftlezing: Job 1 Het eigene van de zondag Dertien...

Preekschets Job 2:13

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Job 2:13 Achttiende zondag na Pinksteren En zij zaten bij hem op de grond, zeven dagen en zeven nachten; niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen, dat zijn smart zeer groot was. Schriftlezing: ...

Preekschets Matteüs 4:10

P.H. Zaadstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 4:10 Tweede zondag na Epifanie Daarop zei Jezus tegen hem:‘Ga weg, satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’” Schriftlezing: Matteüs 4:1-11 Het eigene van d...

Preekschets Openbaring 12:10

E.R. Jonker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Openbaring 12:10 Oculi ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias.’ Schriftlezing: Openbaring 11:19-12:18 Het eigene van ...

Preekschets Matteüs 16:23

M.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 16:23 Palmarum ‘Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ Schriftlezing: Matteüs 16:21-23 Het eigene van de zondag Met palmzondag wordt de stille week ingeluid. Tr...

Preekschets Hebreeën 2:14,15 - Kerst

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Hebreeën 2:14,15 Kerstmorgen Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, ...

Preekschets Jakobus 2:8

T.M. Middelkoop |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Negende zondag na Pinksteren Jakobus 2:8 Als het geloof zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Schriftlezing: Jakobus 2:14-26 Uitleg Vers 14. Jakobus stelt dat het geloof existeert in de praxis...

Preekschets 1 Samuël 16:18 - Eerste Advent

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

1 Samuël 16:18 Eerste Advent ‘Ik weet iemand die goed spelen’, zei een van de hovelingen. Schriftlezing: 1 Samuël 16 Het eigene van de zondag Omdat een serie preken over 1 Samuël meestal bij het begin...

Preekschets Lucas 15:11-32 - Herdenking 31 oktober kerkhervorming

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Liedpreek over Gezang 402 Herdenking kerkhervorming Verheugt u, christenen, tesaam! Gezang 402 En ze begonnen feest te vieren. Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Het eigene van de dag Deze gedenkdag vah de...