Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

42 resultaten.

Actieve filters: Genezing

17.9. Nu al genezing?

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 17.1. Bidden: oefening in dankbaarheid 17.2. Leren bidden 17.3. Bidden: God bewonderen 17.4. Ons gebed en Zijn leiding van ons leven 17....

Preekschets Marcus 1:37

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Marcus 1:37 Tweede zondag van Epifaniën Zij vonden Hem en zeiden tot Hem: Allen zoeken U. Schriftlezingen: Psalm 103; Marcus 1:29-39 Het eigene van de zondag Zie bij de preekschets voor Epifanie Uitle...

Preekschets Marcus 1:40

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Marcus 1:40 Derde zondag van Epifaniën Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. ‘O, als u dát wou! U vermag het mij rein te maken!’ Schriftlezingen: Jesaja 53:4; Marcus 1:40-50 Het eigene van de zondag...

Een openbaar geheim – of een geheime openbaring?

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij 2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b en Marcus 1,40-45 Het is een bekende visie op het evangelie van Marcus, de oudste evangelist: zijn tekst bevat een geheim. De manier waarop hij spreekt over Jezus kan go...

Een vierde 'wonder'

G. Westra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 2,1-12 De reeks wonderen – om die term dan toch maar te gebruiken – , waarmee Marcus de toon zet in zijn beschrijving van de daden van Jezus, lijken een toenemende moeilijkheidsgraad te ver...

Wonderlijke genezingen

S. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij 2 Koningen 4,18-21.32-37, Psalm 142 en Marcus 1,29-39 In nood zijn is een aangrijpende ervaring. Nog pijnlijker is het, als dan niemand naar je omkijkt en helemaal als dit een goed mens overkomt. ...

Twee zusters opgewekt ten leven

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 3:25-4,6, Psalm 119:9-16 (Ps. 30) (2 Kor. 8:9-15) en Marcus 5:22-43 Het wonderlijke begin van Marcus 5 (1-20) was de samenstellers van het nieuwe leesrooster blijkbaar te machtig – en werd ...

Om heel de mens!

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja geeft de joodse ballingen een beeldrijk uitzicht op de terugkeer naar Jeruzalem. Hij schildert een omzetting van de natuur: de vegetatieloze steppe zal bloe...

God werkt aan onze toekomst

I. J. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Zacharia 8,4-8.20-23, Psalm 34,12-23, Efeziërs 6,10-20 en Marcus 8,22-26 De samenvatting van de boodschap van een preek over deze drie best verschillende gedeelten zou kunnen zijn: ‘God zegt: ‘Ik ...

Een genezing van vertrouwenloosheid

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,(9)14-29 In de voorgaande verzen heeft de Vader zijn geliefde Zoon aangewezen op de berg der verheerlijking. Maar Jezus moet weer van de berg af en beneden ontmoet Hij ...