Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

113 resultaten.

Actieve filters: Genezing Zorg

17.9. Nu al genezing?

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 17.1. Bidden: oefening in dankbaarheid 17.2. Leren bidden 17.3. Bidden: God bewonderen 17.4. Ons gebed en Zijn leiding van ons leven 17....

Preekschets Psalm 147:12 - Israëlzondag

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2002

Israëlzondag Psalm 147:12 Jeruzalem, roem de HERE, Sion, loof uw God. Schriftlezing: Psalm 147 Het eigene van de zondag Israëlzondag. Uitleg Deze hymne is een van de vijf lofliederen (146-150) waarmee...

Preekschets Marcus 1:37

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Marcus 1:37 Tweede zondag van Epifaniën Zij vonden Hem en zeiden tot Hem: Allen zoeken U. Schriftlezingen: Psalm 103; Marcus 1:29-39 Het eigene van de zondag Zie bij de preekschets voor Epifanie Uitle...

Preekschets Marcus 1:40

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Marcus 1:40 Derde zondag van Epifaniën Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. ‘O, als u dát wou! U vermag het mij rein te maken!’ Schriftlezingen: Jesaja 53:4; Marcus 1:40-50 Het eigene van de zondag...

Preekschets Psalm 23:5 - Stille zaterdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 23:5, Matteüs 28:7 Stille Zaterdag U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, ... Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea ... Schriftl...

Preekschets Spreuken 12:10

H. Poot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Spreuken 12:10 Zestiende zondag na Pinksteren Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed. Schriftlezing: Spreuken 12:1-12 Het eigene van de zondag De kleur van de z...

Preekschets Matteüs 6:24b-25a

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 6:24b-25a Twintigste zondag na Pinksteren Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen ... Schriftlezing: Matteüs 6:24-34 Het eigene van de zondag In d...

Preekschets Exodus 16:4 - Viering Heilig Avondmaal

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Exodus 16:4 De Heer zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen ...’ Schriftlezing: Exodus 16:1-18 Tekstkeuze Net als alle andere dingen is ook de avondmaalsviering in onze g...

Preekschets Romeinen 8:22

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:22 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Schriftlezing: Romeinen 8:18-30 Het eigene van de zondag Paulus kiest ...

Preekschets Psalm 10:1,14

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 10:1,14 Negende zondag na Pinksteren Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Schriftlezing...