Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

46 resultaten.

Actieve filters: Geweten

12.9. Eerlijk duurt het langst

R.F. de Wit |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 12. Levenskunst 12.1. Gods goedkeuring 12.2. Motiverende genade 12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid 12.4. Van ophouden weten 12.5. Ouders e...

7. Het heilig avondmaal vieren

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Protestantse avondmaalspraktijken Kenmerkend voor de avondmaalsviering in de protestantse kerken is de grote diversiteit. De verschillen komen niet alleen tot uiting in de liturgische vormgeving, maar...

Preekschets Johannes 18:25b - Goede Vrijdag

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 18:25b Goede Vrijdag Hij ontkende het en zeide: Ik niet! Schriftlezing: Johannes 18:1-19:42 Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus. Deze ...

Preekschets Matteüs 7:1,2

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 7:1,2 Eenentwintigste zondag na Pinksteren Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel datje velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat ...

Preekschets Lucas 22:59-61 - Goede Vrijdag

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 22:59-61 Goede Vrijdag En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei: ‘Ik weet ...

Preekschets Handelingen 5:39

H.J.C. Wilschut |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Elfde zondag na Pinksteren Handelingen 5:39 Als het Gods werk is... Schriftlezing: Handelingen 5:12-42 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft - evenals de volgende drie zondagen - geen specifiek k...

Preekschets Romeinen 8:16

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:16 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Schriftlezing: Romeinen 8:12-17 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 4 november. I...

Preekschets Psalm 139:1-2, 23-24

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 139:1-2, 23-24 Twaalfde zondag na Pinksteren Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij...

Preekschets 1 Korintiërs 8:6a

A.A. Prosman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

1 Korintiërs 8:6a Vijftiende zondag na Pinksteren Wij weten: er is één God, de Vader. Schriftlezing: 1 Korintiërs 8 Uitleg Met de woorden peri dé (‘dan nu’, NBV) begint Paulus de bespreking van een ni...

Preekschets Genesis 39:9b

S. Dingemanse |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Genesis 39:9b Achttiende zondag na Pinksteren ‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’ Schriftlezing: Genesis 39 Het eigene van de zondag Deze zondag valt in ...