Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

60 resultaten.

Actieve filters: Groei

Kolossenzen

G.H. van Kooten |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Algemene inhoud en structuur De brief aan de Kolossenzen is geschreven in een situatie waarin het christendom ten gevolge van de (paulijnse) missie wijdverspreid was geworden. Hoewel reeds Paulus zelf...

Preekschets 2 Petrus 3:18 - Bediening van de Heilige Doop

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

2 Petrus 3:18 Wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Schriftlezing: 2 Petrus 3:17-18 Het eigene van de zondag ‘Wij bidden U ook, door Hem uw lieve Zoon, dat Gij...

Preekschets Ezechiël 17:8 - Biddag voor gewas en arbeid

E. van Rooijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Ezechiël 17:8 Hij wilde zijn water van deze adelaar, hoewel hij toch op een goed veld geplant was, waar hij genoeg water had om te groeien, vrucht te dragen en een prachtige wijnstok te worden. Schrif...

Preekschets Marcus 4:23

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 4:23 Eerste zondag na Epifanie ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ Schriftlezing: Marcus 4:21-25 Het eigene van de zondag Aan het begin van een nieuw kalenderjaar, vlak na Kerst,...

Preekschets Marcus 4:27b

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 4:27b Tweede zondag na Epifanie `… terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.’ Schriftlezing: Marcus 4:26-34 Het eigene van de zondag Aan het begin van een nieuw kalenderj...

Preekschets Psalm 126:5 - Viering van het Heilig Avondmaal

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 126:5 Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Schriflezing: Psalm 126 Uitleg Belangrijk voor de interpretatie van Psalm 126 is de vertaling van het werkwoord ‘terugkeren’ (shwti) i...

Preekschets Filippenzen 1:3

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Filippenzen 1:3 Quasimodo Geniti Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Schriftlezing: Filippenzen 1:3-19 Het eigene van de zondag De zondagen tussen Pasen...

Preekschets Psalm 1:1 - Nieuwjaar

B. den Butter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Psalm 1:1 Nieuwjaar Gelukkig de mens. Schriftlezing: Psalm 1 Uitleg In de traditie wordt Psalm 1 wel gezien als een voorrede op de hele psalmenbundel. In dit lied wordt in gecomprimeerde zin gevonden ...

Preekschets Filemon 1-2,6

D.H. van Wijnen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Filemon 1-2, 6 Vierde zondag na Epifanie Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. Aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze zuster Apfia en onze medestrijde...

Preekschets Efeziërs 1:20b - Hemelvaart

T.C. Verhoef |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Efeziërs 1:20b Hemelvaart ... en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Schriftlezing: Efeziërs 1:15-23 Het eigene van deze dag Enerzijds gaat het om stamelend nazeggen wat er is g...