Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: Interpretatie Haat

De dood van een dwaas

L. de Groote |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2007

1 Samuel 25 ‘In een klein stadje aan de rand van de wildernis van Juda, ten westen van de Dode Zee heeft een zeer rijke veeboer zijn bedrijf’, zo vertelt de schrijver van het boek Samuël in zijn eerst...

Kinderen van de rekening

P. van Veldhuizen |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2007

Goddelijke ijver en naijver in Exodus 20:5-6 Van jaloersheid komt altijd ellende. Scheve blikken leiden nooit tot rechte gedachtegangen, laat staan tot zuiver handelen. Wie jaloers is, raakt het zicht...

Afzien van geweld

S. Janse |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Als het waar is dat religie een bron van mensenhaat èn van mensenliefde is dan loont het om van dichterbij te bezien wat de motieven in een religie zijn die mensen tot deze twee houdingen aanzetten. I...

Christenen in verwarring

S. Schoon |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Over de vicieuze cirkel van geweld tussen Israël en de Palestijnen Toen ik dit artikel begon te schrijven, wilde ik een min of meer wetenschappelijk verantwoorde bijdrage leveren voor het themanummer ...

De vroege kerk 'En in God is geen geweld'

A. ter Brugge |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

De brief aan Diognetus, eigenlijk meer een redevoering dan een brief, is gericht aan de niet-christelijke Diognetus en probeert hem te overtuigen van de juistheid van het christelijke geloof en de ong...

'Mijn zwaard zal vlees verslinden'

E. Peels |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Menselijk en goddelijk geweld in het Oude Testament Gelovigen die zich keren tegen het geweld waarvan de samenleving doortrokken is, hebben er al eeuwenlang moeite mee dat ze ook in de Bijbel, met nam...

Tenach en geweld een canonieke benadering

G. van Ek |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Wie hebben ons de Tenach overgeleverd? Voor de beantwoording van die vraag worden we geholpen door een recente publicatie van Van der Toorn, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible. Samenge...

Goddelozen zjin ordeverstoorders

N. Schuman |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Psalmen reciteren heeft weinig tot niets van doen met wat Renate Rubinstein ooit eens noemde: ‘God als rustige gewoonte’. Het woelt en deint vervaarlijk in de ene psalm na de andere, nog wel het meest...

Hoog als een berg of dun als een haar

M. van Loopik |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

De rechtvaardige en de wetteloze in de rabbijnse traditie ‘Rabbi Jehoeda verklaarde: In de tijd die komt (aan het einde der tijden) zal de Eeuwige de kwade drijfveer brengen en haar slachten voor de o...

De goddeloze Izebel

B. Siertsema |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Een tegenstem De twee boeken Koningen zijn eigenlijk maar een vreemd stukje Heilige Schrift. De grote lijn is dat het koninkrijk Israël na Salomo in tweeën scheurt, en dat de koningen van het Noordrij...