Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

79 resultaten.

Actieve filters: Postille Haat Gemeente

Preekschets Prediker 4:12b

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1997

Derde ‘Israëlzondag’ Prediker 4:12b ...en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Schriftlezingen: Pred. 4:7-12; Mat. 18:15-20 Zie ook Aansluitende preekschetsen van dezelfde auteur: Preeks...

Preekschets Prediker 12:13,14

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1997

Vierde ‘Israëlzondag’ Prediker 12:13,14 Vrees God en onderhoud zijn geboden, (...) want God zal elke daad doen komen in het gericht... Schriftlezingen: Pred. 12:9 -12; Mar. 12:31-34 Zie ook Aansluiten...

Preekschets Handelingen 15:39

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 15:39 En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen... Schriftlezingen: Ps. 133; Hand. 15:36-16:5; Filp. 4:1-9. Serie Dit is het eerste deel van een serie preekschetsen over Hand...

Preekschets 1 Korintiërs 1:30

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

1 Korintiërs 1:30 ...die voor ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Schriftlezingen: Jes. 48:12-22; Mat. 5:20-24; 1 Kor. 1:18-2:5 Het eigene van de zondag Algeme...

Preekschets 2 Korintiërs 5:18

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

2 Korintiërs 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich heeft verzoend en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Schriftlezingen: Jer. 3:21 -4:2; Mar. 10:35 -45; 2 Kor. 5:11 ...

Preekschets Galaten 5:1

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Galaten 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Schriftlezingen: Jer. 7:2-7; Mat.7:13-23; Gal. 5:1 -12 Het eigene van de zondag Algemeen Zesde zondag na Trinitatis Spe...

Preekschets Psalm 98:1 - Zondag na Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Psalm 98:1 Zondag na Kerst Zingt de Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Schriftlezing: Psalm 98 Het eigene van de zondag Tweede Kerstdag valt dit keer op zondag. Dat de gemeente dan o...

Preekschets Johannes 12:7

A.W. Velema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 12:7 Palmarum Jezus dan zeide: Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis. Schriftlezing: Johannes 12:1-11 Het eigene van de zondag De laatste zondag voor Pasen breekt aan....

Preekschets Johannes 13:9 - Witte Donderdag

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 13:9 Witte Donderdag Simon Petrus zeide tot Hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd! Schriftlezing: Johannes 13:1-15 Het eigene van de dag Met deze avond begint he...

Preekschets Johannes 21:17b - Pasen

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 21:17b Paaszondag Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Schriftlezing: Johannes 21:15-23 / Johannes 21,15-24 Het eigene van de zondag Na de nacht der nachten komt de dag der dagen...