Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

583 resultaten.

Actieve filters: Haat Gezalfde

14. Matteüs

W. Weren |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Is er een 'theologie' van Matteüs? In het laatste kwart van de eerste eeuw was er nog geen sprake van een uniforme, centraal geleide christelijke beweging. Diversiteit was nog troef: er waren vele lok...

15. Marcus

G. van Oyen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Wat voor elke theologie van een nieuwtestamentisch boek geldt, is ook waar voor het evangelie volgens Marcus: lezers brengen vaak een vooropgesteld beeld over wie of wat God is in de tekst binnen. Dat...

16. Lucas en Handelingen van de Apostelen

B. Koet |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

In deze bijdrage over het Lucaans dubbelwerk wil ik laten zien, dat volgens Lucas Jezus in de voetsporen van de profeten loopt en dat hij op zijn beurt zijn profetenmantel overdraagt op zijn leerlinge...

17. Johannes

P.C. Counet |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Niet Paulus, die door Origenes en later Thomas van Aquino respectvol 'de apostel' wordt genoemd, maar Johannes, schrijver van het vierde evangelie, krijgt van hen de eretitel 'de theoloog'. Hoe terech...

18. De vier Evangeliën als geheel

R. Roukema |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Uit de afzonderlijke behandeling van de vier evangeliën van het Nieuwe Testament bleek, dat zij elk hun eigen versie van Jezus' afkomst, optreden, dood en opstanding geven. Naast de overeenkomsten val...

19. De paulijnse brieven

B.J. Lietaert Peerbolte |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Paulus en zijn brieven De canon van het Nieuwe Testament bevat dertien brieven op naam van Paulus. Deze brieven hebben in de loop van de geschiedenis van het christendom grote invloed uitgeoefend. Met...

21. De brief aan de Hebreeën

P.H.R. van Houwelingen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

De brief aan de Hebreeën is wel betiteld als de meest raadselachtige van alle geschriften in het Nieuwe Testament. Het geschrift eindigt op de manier van een brief, maar heeft geen briefopschrift. Hoe...

24. Bevrijding

H. de Wit |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

'Het beloofde land, sacrament van de uittocht uit Egypte', 'Bevrijding in de Bijbel', 'Bevrijding in de Psalmen', 'Bevrijding en Wijsheid', 'Bijbel en bevrijding', 'De politieke dimensie van Christus ...

35. Rein en onrein

M. Oosterhuis |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

In dit hoofdstuk wil ik aandacht vragen voor het bijbelse thema 'rein en onrein', een thema dat vooral in het Oude Testament een belangrijke plaats inneemt. Ik neem mijn uitgangspunt in een bespreking...

38. Verbond

A. van der Woude |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Inleiding Een van de grote vragen in de wetenschappelijke studie naar bijbelse literatuur is die naar de verhouding tussen tekst en geschiedenis. Verklaar je de teksten op zichzelf of vanuit hun verme...