Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

500 resultaten.

Actieve filters: Haat Mens

12. Psalmen

H. van Grol |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Zoeken naar theologie in de Psalmen is je afvragen hoe de Psalmen spreken over God en over de mens in relatie tot God. Die vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden en in deze bijdrage begint het ...

17. Johannes

P.C. Counet |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Niet Paulus, die door Origenes en later Thomas van Aquino respectvol 'de apostel' wordt genoemd, maar Johannes, schrijver van het vierde evangelie, krijgt van hen de eretitel 'de theoloog'. Hoe terech...

29. Geboorte

D. Erbele-Kuster |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

De eerste geboorte waarover de Hebreeuwse Bijbel bericht en die voor de verteller de eerste geboorte in de geschiedenis van de mensheid na de schepping is, wordt door de barende als een ervaring besch...

33. Mensbeeld

A. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Mens is schepsel In de Bijbel is de mens een schepsel. Deze visie geeft aanleiding tot een tweeledige visie op de mens. Enerzijds wil daarmee uitgedrukt zijn dat de mens geen god is, maar door God gem...

40. Vrouwen en mannen

S. Borocin-Knol |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Inleiding Zoals duidelijk wordt uit Genesis 1:27, 'G-d schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van G-d schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen', zijn zowel man als vrouw ...

Ezechiël

W. van Peursen |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

De drie delen van het boek Ezechiël Ezechiël behoorde tot een groep ballingen die in 597 voor Christus werd weggevoerd naar . In het vijfde jaar van zijn ballingschap werd hij in geroepen tot profeet ...

Amos

R. Abma |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

De profeet Amos is bekend om zijn inzet voor recht en gerechtigheid en zijn kritiek op routineuze offers. Deze elementen maken Amos geliefd bij bevrijdingstheologen. Tegelijk geldt hij als donderpredi...

Psalmen

J. Fokkelman |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Eerste verkenning van hun aard, literaire milieu en functie Het boek van de Psalmen biedt een bloemlezing van religieuze lyriek uit het oude Israël. De honderdvijftig Psalmen zijn voor het overgrote d...

Job

P. van der Lugt |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Inleiding Om meer dan een reden is het boek Job een uitzonderlijk geschrift in de Hebreeuwse Bijbel. Er wordt een groot en algemeen menselijk probleem aan de orde gesteld. Het gehele dichtwerk draait ...

Hooglied

J. Fokkelman |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

De poëzie die we in het Hooglied aantreffen is onversneden liefdeslyriek. Omdat de Bijbel nu eenmaal een verzameling van religieuze teksten is en de morele agenda van de auteurs zelden verborgen blijf...