Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

329 resultaten.

Actieve filters: Haat Wet

1. De vijf boeken van de Thora

M. den Dulk |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Op zoek naar land De eerste vijf boeken van de Bijbel, die in de joodse traditie de Thora worden genoemd en in de christelijke traditie de Wet, vormen voor de argeloze lezer een min of meer samenhange...

4. Leviticus en Numeri

A. Jobsen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

De boeken Leviticus en Numeri vertonen in theologisch opzicht veel overeenkomsten. Ze staan ingeklemd tussen de boeken Exodus en Deuteronomium. Bevrijding en een daarbij passend integer leven zijn daa...

5. Deuteronomium

E. Talstra |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Soorten teksten Mensen kunnen grondig van mening verschillen over de vraag wat godsdienst volgens de Bijbel nu ten diepste is. Het boek Deuteronomium als theologische compositie is dan wel een goede u...

10. Ezechiël

B. Kronemeijer-Heyink |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Een groot deel van het boek Ezechiël bestaat uit een toespraak van God de Heer. Het lijkt daardoor gemakkelijk, een beeld van wie God is in het boek Ezechiël te krijgen. Maar niets is minder waar, het...

12. Psalmen

H. van Grol |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Zoeken naar theologie in de Psalmen is je afvragen hoe de Psalmen spreken over God en over de mens in relatie tot God. Die vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden en in deze bijdrage begint het ...

14. Matteüs

W. Weren |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Is er een 'theologie' van Matteüs? In het laatste kwart van de eerste eeuw was er nog geen sprake van een uniforme, centraal geleide christelijke beweging. Diversiteit was nog troef: er waren vele lok...

19. De paulijnse brieven

B.J. Lietaert Peerbolte |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Paulus en zijn brieven De canon van het Nieuwe Testament bevat dertien brieven op naam van Paulus. Deze brieven hebben in de loop van de geschiedenis van het christendom grote invloed uitgeoefend. Met...

28. De bijbelse geboden en hun betekenis

M. Poorthuis |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

De vraag naar de betekenis van de bijbelse geboden voor vandaag de dag vraagt om een grondige theologische bezinning. Zowel de afstand van de moderne tijd tot de bijbelse wereld speelt een rol, alsook...

35. Rein en onrein

M. Oosterhuis |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

In dit hoofdstuk wil ik aandacht vragen voor het bijbelse thema 'rein en onrein', een thema dat vooral in het Oude Testament een belangrijke plaats inneemt. Ik neem mijn uitgangspunt in een bespreking...

37. Seksualiteit

W. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Seksualiteit in de Bijbel. Je weet dat het er is, dat het er moet zijn, maar het is lastig de vinger op de juiste perikopen te leggen. Het Hooglied, ja natuurlijk: het Hooglied! Maar is dit Lied der L...