Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

82 resultaten.

Actieve filters: Hart

5. Bidden en zingen

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Het gebed als godsdienstige praktijk Mensen hebben zich voortdurend te verhouden tot gebeurtenissen die ze op hun levensweg aantreffen: in hun dagelijkse werk, in de gezinnen en de sociale netwerken w...

Preekschets Spreuken 4:23

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Spreuken 4:23 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Schriftlezing: Spreuken 4:20-27; 15:11-14 Liturgische aanwij...

Preekschets 2 Petrus 1:19 - Bevestiging van ambtsdragers

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wél, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgen...

Preekschets Matteüs 11:29

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 11:29 Zesde zondag na Epifanie Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Schriftlezing: Matteüs 11:25-30 Het ei...

Preekschets Spreuken 4:23 - Viering van liefde en trouw

G.A. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Spreuken 4:23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. SchriftlezingSpreuken 4 Het eigene van de zondag De schets voor deze dag is bedoeld voor een dienst wa...

Preekschets Johannes 4:24 - Derde Advent

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Johannes 4:24 Derde Advent: Gaudete Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid. Schriftlezing: Johannes 4:1-26 Het eigene van de zondag In het kader van een overkoep...

Preekschets Lucas 2:19 - Oudjaar

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Lucas 2:19 Oudjaar Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Schriftlezing: Lucas 2:15-20 Het eigene van de zondag Oudjaar brengt het besef van eindigheid mee. We gede...

Preekschets Psalm 27:7

H.P. de Roest |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 27:7 Exaudi Hoor mij Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Schriftlezing: Psalm 27 Het eigene van de zondag Wanneer deze zondag in de liturgische traditie ook wel wordt aangedui...

Preekschets 1 Samuël 16:18 - Eerste Advent

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

1 Samuël 16:18 Eerste Advent ‘Ik weet iemand die goed spelen’, zei een van de hovelingen. Schriftlezing: 1 Samuël 16 Het eigene van de zondag Omdat een serie preken over 1 Samuël meestal bij het begin...

Preekschets Marcus 7:8

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 7:8 Vierde zondag na Epifanie ‘De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ Schriftlezing: Marcus 7:1-23 Het eigene van de zondag Wie feest gevierd heeft, mag zic...