Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

35 resultaten.

Actieve filters: Joden

Preekschets Psalm 147:12 - Israëlzondag

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2002

Israëlzondag Psalm 147:12 Jeruzalem, roem de HERE, Sion, loof uw God. Schriftlezing: Psalm 147 Het eigene van de zondag Israëlzondag. Uitleg Deze hymne is een van de vijf lofliederen (146-150) waarmee...

Bevoorrechte profetenzonen en moordenaars van de leidsman ten leven

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Handelingen 3,17-26 Zonder preken en toespraken zou het boek Handelingen lijken op een evangelie zonder uitspraken en redevoeringen van Jezus, aldus Ernst Haenchen, schrijver van één van de belang...

Gegrepen door de Geest

P. Feenstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Handelingen 11,1-18 Al die diersoorten die in een groot laken verschijnen doen denken aan de Ark van Noach. Dit visioen, waarin Petrus de begeleidende woorden ‘Slacht en eet’ hoort, is niet bepaal...

Een excursie naar het buitenland

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 7,24-30 / Marcus 7:24-30 Van de plaats waar Hij zich op dat moment bevindt (7,17), staat Jezus op en gaat naar het gebied van Tyrus. Op excursie naar het buitenland. Tyrus ligt aan de zee. ...

Grote blijdschap en verwondering

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 61,10-62,3, Galaten 3,23-4,7 en Lucas 2,(22)33-40 Een zondag tuaarop niets hoeft. Blijf maar even stil. Er is zó veel te overwegen. Hij wordt nog geheel overschaduwd door de geest van Kerst...

Reacties op de Messiaanse koning

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12 Ten tijde van het ontstaan van de messiaanse beweging rond Jezus hield men de hoop levend, dat God bevrijdend zou tussenkomen voor zijn volk. Sommigen verwachtten e...

Een nieuwe kans om vrucht te dragen

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Exodus 6:1-7 en Lucas 13:1-9 Deze Lucasperikoop over schuld en boete, uitmondend in de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom, past in de Veertigdagentijd. Jezus roept hier op tot verootmoedigi...

Een onmisbaar verhaal

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Lucas 19,28-40 Het verhaal van de intocht is een van de weinige die in alle evangeliën voorkomen. We zouden ons ook kunnen voorstellen dat één of twee evangelisten de scène hadden weggelaten, zoal...

Gekruisigd onder Pontius Pilates, gestorven en begraven

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Johannes 18,1-19,42 Het meest beruchte vooroordeel dat gedurende negentien eeuwen tot moordzucht heeft geleid, is dat de joden schuldig waren aan de dood van Christus. De vraag van Pilatus heeft h...

Jezus: het ware Israël en de hoeksteen

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 58,7-10 en Lucas 20,9-19 Jezus’ gelijkenissen zijn woorden van het Koninkrijk, openbarend en toedekkend tegelijk. Soms hebben ze een oordeelskarakter; het heil komt door het oordeel heen aa...