Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

66 resultaten.

Actieve filters: Kracht

Preekschets 2 Korintiërs 12:9- 3e zondag na Trinitatis

R. Roukema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2002

3e zondag na Trinitatis 2 Korintiërs 12:9 Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Schriftlezingen: Jesaja 52:13-53:12 ; 2 Korintiërs 12:1- 18 Het eigene van...

Preekschets Romeinen 1:1-16 - Trinitatis

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Romeinen 1:1,16 Trinitatis Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus (...) Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Joo...

Preekschets Spreuken 18:10

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Spreuken 18:10 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. Schriftlezing: Spreuken 18:9-14; 10:24-32 Het eigene van...

Preekschets 2 Koningen 2:19 - Dienst in een grenshospitium

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

2 Koningen 2:19 De mannen van de stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijnheer ziet; maar het water is slecht, en de landstreek veroorzaakt misgeboorte. Schriftlezing...

Preekschets Psalm 29:3

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 29:3 Eerste zondag na Pinksteren Trinitatis De stem van de Heer... Schriftlezing: Psalm 29 Het eigene van de zondag Gezang 100 begint met de regel: ‘Er heeft een stem gesproken, de Heer was daar...

Preekschets 1 Korintiërs 4:20

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

1 Korintiërs 4:20 Jubilate Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht. Schriftlezing: 1 Korintiërs 4 Het eigene van de zondag Jubilate is de naam van deze zondag; de opstandi...

Preekschets Ezechiël 3:23

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Ezechiël 3:23 Eerste zondag na Pinksteren Ik deed wat me gezegd was. Schriftlezing: Ezechiël 3:22-27 Het eigene van de zondag Zondagen na Pinksteren zijn geschikt voor het nadenken over het werk van d...

Preekschets Micha 1:2

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Micha 1:2 Vijfde zondag na Pinksteren Luister (...) hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal. Schriftlezing: Micha 1 Het eigene van de zondag De zomer leent zich goed voor korte series over relatief ...

Preekschets Psalm 124:8

E.J. Hoebe-de Waard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Psalm 124:8 Zondag na kerst Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Schriftlezing: Psalm 124 Het eigene van de zondag Op de zondag na kerst is het dikwijls rustig in de kerk...

Preekschets Handelingen 2:2-3 - Pinksteren

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Handelingen 2:2-3 Pinksteren Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zic...