Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

129 resultaten.

Actieve filters: Macht

7.3. Hoe almachtig?

A.D.L. Terlouw |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 7. Gods goedheid en het lijden 7.1. De eeuwige Vader ook mijn Vader 7.2. Zijn Vaderhanden 7.4. Bidden helpt... of niet? 7.5. Alles doen ...

Preekschets Johannes 11:37

J. Westerkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 11:37 Oculi Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? Schriftlezing: Johannes 11:1-44 Het eigene van de zond...

Preekschets 1 Samuël 30:4

A. Altena |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

1 Samuël 30:4 Negende zondag na Pinksteren Toen verhieven David en het volk dat bij hem was, hun stem en weenden, tot zij niet meer wenen konden. Schriftlezing: I Samuël 30:1-25 Het eigene van de zond...

Preekschets 2 Samuël 12:22-23

A. Altena |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

2 Samuël 12:22-23 Elfde zondag na Pinksteren En hij zeide: Zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, omdat ik dacht: misschien is de HERE mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar ...

Preekschets Spreuken 30:15-16

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Spreuken 30:15, 16 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren De bloedzuiger heeft twee dochters: geef, geef! Deze drie zijn onverzadelijk, vier zeggen nooit: Het is genoeg: het dodenrijk en de onvruchtbar...

Preekschets 1 Kronieken 29:14b - Dankdag

P.A. Verbaan |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

1 Kronieken 29:14b Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand. Schriftlezing: 1 Kronieken 29:11-20 Het eigene van de dankdag De dankstond of oogstdienst bepaalt de gemeente bij haar gro...

Preekschets Matteüs 2:9 - Kerst

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Matteüs 2:9 Kerstmorgen Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de pla...

Preekschets Matteüs 9:2

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 9:2 Vierde zondag na Epifanie Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw...

Preekschets Openbaring 1:5,6

E.R. Jonker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Openbaring 1:5, 6 Invocabit Aan hem die ons liefheeft en ons van zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader ...

Preekschets Openbaring 12:10

E.R. Jonker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Openbaring 12:10 Oculi ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias.’ Schriftlezing: Openbaring 11:19-12:18 Het eigene van ...