Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

26 resultaten.

Actieve filters: Ongeloof

5.4. Extra hulp bij ongeloof

G. van Roekel |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 5. Is God er wel? 5.1. Onze twijfel en de trouw van God 5.2. Het vaste punt: Christus' kruis en opstanding 5.3. Gebed om hulp Heidelberg...

‘Wie is deze dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

E. Bakker |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Job 30:15-26 en 38,1 en Marcus 4:35-41 Job 30:15-26 en Marcus 4:35-41, samen gelezen op één zondag, gaan zich met elkaar verhouden als de twee helften van een tweeluik, of als twee complementaire ...

Van het wandelen over het water

G.H. Westra |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 63,7-14 en Marcus 6,45-52 De vertaling die de NBV van de Jesajaperikoop biedt, ‘wint’ het nu eens van de NBG ’51. Waar die laatste het plechtstatig over ‘gunstbewijzen’ heeft die ‘vermeld’ ...

De verhalenserie van de Paaswake

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 1,1-2,2, Exodus 14,15-15,1, Jesaja 54,5-14, 55,1-11, Ezechiël 36,16-28 en Lucas 24,1-12 Augustinus noemt de Paaswake ‘de moeder van alle vieringen’. Wij zijn hier samen na de eerste lentev...

Geloof dat hij het kan!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Numeri 27,12-23 en Johannes 10,22-30 hij is niet te jong en niet te oud hij is ook niet dom hij is juist van goud geloof zijn woorden kijk naar wat hij doet hij is een geboren leider hij is vriend...

Straatfeest

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Lucas 4,21-30 In de straat van Jos en Janneke wonen veel kinderen. Er zal een groot kinderfeest worden gehouden. Zaterdag is het zover. Er komt een tent met muziek en een tent waar je kan smikkele...

Levende stenen voor een geestelijk huis

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij 1 Petrus 2,1-10 De lezing van deze zondag wordt in katholieke kerken op de eerste zaterdag na Pasen gelezen, wanneer in de oude kerk de in de Paasnacht nieuwgedoopten hun witte doopklederen aflegd...

De belijdenis en bestraffing van Petrus

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 51,1-6, Romeinen 11,25-36 en Matteüs 16,(13-20)21-27 Hoewel het Oecumenisch Leesrooster Matteüs 16,13-20 overslaat, betrek ik dat gedeelte toch in deze exegese. Zonder vers 16-20 zijn de ve...

De Exodus van Abram en Sarai

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Genesis 12,10-13,1 Het in deze perikoop vertelde verhaal komt drie keer voor in het boek Genesis. Tweemaal bij Abram (hier en in Genesis 20) en ook nog in Genesis 26 bij Isaak. Waarom wordt dit pa...

Wie zijn die onrechtvaardige pachters?

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 5,1-7, Psalm 80,9-20 en Matteüs 21,33-43(46) De lezingen van vandaag laten ons kijken naar een wijngaard en een wijnstok. Een landeigenaar omringt zijn aanplant met alle mogelijke zorg, de ...