Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

68 resultaten.

Actieve filters: Overwinning

26. Dood en leven na de dood

K. Spronk |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Wie het begin en het einde leest van de Bijbel, kan de indruk krijgen dat het in deze verzameling boeken gaat over de dood. Aan het begin krijgt de dood zijn plaats in het verhaal over de eerste zonde...

Judit

S. van den Eynde |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Structuur en plot Aanval en tegenaanval, zo kunnen de twee hoofdsequenties benoemd worden. Nebu-kadnessar wil 'alle volkeren op aarde' overwinnen opdat men enkel hemzelf als godheid zou aanbidden (3:8...

10.3. Ons ten goede!

H.C. Marchand |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 10. Zijn hemelvaart 10.1. Een plaats voor de hemel 10.2. Jezus is Heer Heidelbergse Catechismus Vraag 49: Welk nut heeft de hemelvaart v...

Preekschets Johannes 11:37

J. Westerkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 11:37 Oculi Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? Schriftlezing: Johannes 11:1-44 Het eigene van de zond...

Preekschets Johannes 12:32

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 12:32 Rogate ...en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. Schriftlezing: Psalm 22:23-32; Johannes 12:20-36 Het eigene van de zondag Op de zondag voor Hemelvaart denke...

Preekschets 1 Korintiërs 15:51 - Jeugddienst met Pasen

C.J. van Leeuwen-Assink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

1 Korintiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:35-53 en Matteüs 28:1-15 Het eigene van de...

Preekschets Hebreeën 2:14,15 - Kerst

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Hebreeën 2:14,15 Kerstmorgen Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, ...

Preekschets Psalm 96:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 96:1 Vierde zondag na Pinksteren Zing voor de Heer een nieuw lied. Schriftlezing: Psalm 96 Uitleg Dit gedicht is een en al lofprijzing van de HEER die meer is dan alle goden van andere volken. H...

Preekschets Romeinen 8:37

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:37 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Schriftlezing: Romeinen 8:31-39 Het eigene van de zondag Zie bij zond...

Preekschets 1 Samuël 7:12

J.F. Schuitemaker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

1 Samuël 7:12 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen.’...