Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

107 resultaten.

Actieve filters: Schrift

Timoteüs

M. den Dulk |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Hulpvraag De bedoeling van de brief is van meet af aan duidelijk. Paulus, die in Rome gevangen zit, verlangt er naar om Timoteüs te zien (1:4). Maar eerst aan het eind van de brief wordt de vraag onom...

4.2. Is Allah dezelfde als de God van de Bijbel?

L.W. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 4. Hij zelf 4.1. Drie en toch één 4.3. Geen afgoden 4.4. Geen beeldendienst 4.5. Zijn Naam hooghouden Heidelbergse catechismus Vraag 25:...

13.3. Wat de Heilige Geest zegt

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.4. Wat de Heilige G...

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zi...

6. Preken

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

In dit artikel gaat het over de preek als performance: het feitelijke preekgebeuren in het samenspel van spreken en horen. De preek als performanceis meer dan een talige en retorische handeling. Het l...

Preekschets Johannes 5:31-32

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 5:31-32 Tweede zondag van Epifanie Indien Ik getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar; een ander is het, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat het getuigenis, dat Hij van Mij aflegt, w...

Preekschets Genesis 5:1

B. Gijsbertsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Genesis 5:1 Vijfde zondag na Pinksteren Dit is het geslachtsregister van Adam. Schriftlezing: Genesis 5 Het eigene van de zondag Zomaar een zondag in de zomer. Liturgische aanwijzingen De lezing uit G...

Preekschets Jakobus 2:8

T.M. Middelkoop |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Negende zondag na Pinksteren Jakobus 2:8 Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf, dan handelt u juist. Schriftlezing: Jakobus 2:1-13 Uitleg...

Preekschets Lucas 24:15 - Pasen

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Lucas 24:15 Pasen Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee... Schriftlezing: Lucas 24:13-35 Het eigene van de zondag Wanneer met Pasen wordt gekozen ...

Preekschets Matteüs 19:28 - Nieuwjaar

J. Vree |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 19:28, Titus 3:5 Nieuwjaar Wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd [wedergeboren] wordt ... Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte ... Schriftlezingen: Matteüs 19:23-30; T...