Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten.

Actieve filters: Vasten

Preekschets Lucas 4:13

H. Gijsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Lucas 4:13 Invocabit Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijdje bij hem vandaan. Schriftlezing: Lucas 4:1-13 Het eigene van de zondag Zondag Invocabit - na...

Preekschets Matteüs 6:3

H.M. van den Bosch |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Matteüs 6:3 Invocabit Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Schriftlezing: Matteüs 6:1-4 Het eigene van de zondag Invocabit is de eerste zondag van de Veer...

Preekschets Matteüs 6:17-18a

H.M. van den Bosch |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Matteüs 6:17-18a Oculi Als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. Schriftlezing: Matteü...

Preekschets Jona 2:7

T.L. Hettema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Jona 2:7 Vijfde zondag na Pinksteren Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o heer, mijn God! Schriftlezing: Jona 2 Uitleg Na Gods redding van de zeelieden krijgen we nu als tweede scène Gods red...

Zacharia

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING Inhoud van het boek Zacharia De profetieën van Zacharia bevatten twee hoofddelen, die naar vorm en inhoud duidelijk te onderscheiden zijn. De eerste acht hoofdstukken vormen deel I van Zacha...

Matteüs

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING I. Situatie Onmiskenbaar draagt het evangelie naar Matteüs een joods karakter. Dat blijkt uit het feit, dat verschillende specifiek joodse zaken bekend verondersteld worden. Kenmerkend in di...

Gebed, bidden, smeken, verhoren

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Bidden' is persoonlijk of in groepsverband eerbiedig spreken met God om iets te vragen, om te danken of om te loven. In het gewone spraakgebruik wordt bidden het meest veree...

Vasten

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In een tijd van grote welvaart klinkt het woord 'vasten' menigeen positief in de oren. Het is goed te laten zien, dat een mens even afstand kan doen van zijn leven in welvaar...

Verdriet, huilen, droefheid, rouw

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Verdriet en rouw zijn onderdeel van elke cultuur en elke generatie. De manier waarop verdriet wordt geuit en de redenen waarom mensen verdriet hebben verschillen wel sterk pe...

Woestijn

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Doorgaans denkt een Nederlander bij een woestijn aan een onbewoonbare, kale zandvlakte met nauwelijks of geen vegetatie, een enkele cactus uitgezonderd. Om de associatie met ...