Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

42 resultaten.

Actieve filters: Vertrouwen

1.1. Zijn eigendom

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Heidelbergse Catechismus Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe...

Preekschets Ester 3:7

H. Jagersma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2001

Ester 3:7 In de eerste maand, de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het Pur – dat is het lot - voor elke dag en voor elke maand tot de twaalfde,...

Preekschets Jeremia 42:3

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2002

Jeremia 42:3 ...dat de Here, uw God, ons te kennen geve, welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. Schriftlezingen: Jeremia 41:16 tot 43:7 ; Handelingen 1:11-14. Het eigene van de zondag Gedur...

Sterven om te leven

A. Oppewal |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Johannes 12,20-33 Zelfs Grieken, bekend om hun honger naar alles wat wijs en waar is, willen Jezus’ woorden horen. Wat Hij ze biedt, is geen abstracte, diepgravende filosofie, maar een beeld dat e...

Een genezing van vertrouwenloosheid

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,(9)14-29 In de voorgaande verzen heeft de Vader zijn geliefde Zoon aangewezen op de berg der verheerlijking. Maar Jezus moet weer van de berg af en beneden ontmoet Hij ...

Messiaans mededogen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Samuel 16,5-13(14) en Handelingen 2,22-32 Volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster wordt op Goede Vrijdag in de avonddienst het lijden van Jezus Christus naar de evangelist Johannes gelezen (18...

Bidden: vrijmoedig en vasthoudend

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 18,20-33 en Lucas 11,1-13 Hoe behoort men te bidden? Die vraag vormt een rode draad in de teksten voor vandaag. Abraham voert bij God het pleit voor de stad Sodom, op een bijna onbeschaamd...

De nauwe poort naar de nieuwe wereld

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Lucas 13,22-30 Gelovigen hebben doorgaans de neiging de boodschap van het evangelie allereerst op zichzelf van toepassing te laten zijn, op het eigen behoud. Nu houdt geloof een persoonlijke relat...

Het geloof van een vreemdeling

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 1 Koningen 8,22.37-43, Psalm 96 en Lucas 7,1-10 De lezingen van vandaag zijn knap gekozen. Op veel punten verruijzen ze naar elkaar, tegelijkertijd liggen ze aan rueerskanten van een breuklijn. Im...

Vertrouwen op God

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Habakuk 3:1-3.16-19 en Lucas 17:1-10 De lezingen voor deze zondag zijn niet eenvoudig te begrijpen. De vertaling van de Habakuklezing is ingewikkeld; er is een grote bandbreedte aan vertalingen va...