Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten.

Actieve filters: Verzoening

Preekschets 2 Korintiërs 5:18

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

2 Korintiërs 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich heeft verzoend en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Schriftlezingen: Jer. 3:21 -4:2; Mar. 10:35 -45; 2 Kor. 5:11 ...

Kindermoment Opnieuw

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

4e zondag van de herfst Genesis 32: 23 – 33 en Lucas 17:11- 19 Jakob en Esau verzoenen zich. Voor Jakob is het een hele worsteling, waar hij niet zonder kleerscheuren vanaf komt. Uit de Bijbel Jacob g...

Losgeld

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2 Bij het betalen van losgeld denk je aan ontvoeringen. Of je denkt aan slaven of mensen die worden vastgehouden door piraten. Dat God ook losgeld vraagt, is toc...

Goede vrijdag: overgave - geen offer

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Hebreeën 9,11-15 zit vol van offerterminologie. Christus heeft zichzelf geofferd (9,14) en op deze manier de reiniging van ...

Naastenliefde als kern van heilig leven

P. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij 1 Petrus 1,13-25 In het vervolg van de lezing uit hoofdstuk 1 van de eerste Petrusbrief ligt er, anders dan in het eerste gedeelte, grote nadruk op de discipline van de gelovigen. Er ligt echter w...

Het grote zoenoffer

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Hebreeën 13,9-21 en Lucas 24,13-35 In de Hebreeënlezing op de eerste zondag van Pasen staat het offer centraal. In het boek Leviticus staat beschreven dat van de dieren die door het volk worden ge...

De plaats van het slachtoffer in de verzoeningsleer: Een christologisch model

R. Peels |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Op de vraag waarom Christus zich tot in de dood heeft moeten vernederen antwoordt de Heidelbergse Catechismus: ‘Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaa...

Preekschets Johannes 19:37 - Goede Vrijdag

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Johannes 19:37 Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’ Schriftlezing: Johannes 19:31-37 Het eigene van de dag Voor de gemeente is de Goede Vrijdag ...

Preekschets Joël 3

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Elfde zondag van de zomer Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zulle...

Preekschets Hebreeën 9:11a - Goede Vrijdag

G. Blom |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Goede Vrijdag Hebreeën 9:11a Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Schriftlezingen: Johannes 18:19-30 en Hebreeën 9:11-14 Kerntekst ‘Christus daa...