Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten.

Actieve filters: 1 Petrus 1

1.1. Zijn eigendom

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Heidelbergse Catechismus Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe...

Preekschets 1 Petrus 1:1

J.D.Th. Wassenaar |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

1 Petrus 1:1 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven… Schriftlezing: 1 Petrus 1 Het eigene...

Preekschets 1 Petrus 1:3-5 - Pasen

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

1 Petrus 1:3-5 Pasen Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood...

Blijdschap, juichen, vreugde

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de dagelijks beoefende geloofstaal komen woorden uit deze woordgroep veelvuldig voor. In prediking, in persoonlijk getuigenis, in lied en lofzegging wordt dikwijls uiting ...

Hoop

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Waar leven is, is hoop', zegt het spreekwoord. Het is een ervaringsgegeven dat hoop mensen in staat stelt om in de moeilijkste omstandigheden vol te houden. Kenmerkend voor ...

Nuchterheid, bezonnenheid

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Bij het begrip 'nuchterheid' in figuurlijke zin wordt veelal gedacht aan een houding waarbij men zich niets op de mouw laat spelden. 'Nuchter' drukt een no-nonsensehouding ui...

Vergankelijkheid, onvergankelijkheid

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Met het spreken over de vergankelijkheid van de mens vormt de kerk in het huidige levensklimaat een vreemde eend in de bijt en tegelijk een heilzame stoorzender. Voor veel me...

Gekocht en betaald

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij 1 Korintiërs 6,9-20 Beste kinderen, ‘Jij bent de baas niet over mij,’ hoorde ik laatst een meisje roepen tegen haar grote broer. ‘Ja maar, je doet gevaarlijk,’ riep haar broer ontredderd terug. He...

De neergang van Davids koningschap

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Bij 2 Samuel 15,1-12 en 1 Petrus 1,22-2,10 Op de twee laatste zondagen van de Veertigdagentijd, de ‘Passie-zondagen’ Judica en Palmarum, lezen wij een verhaal vol passie en tragiek uit de Davidsgeschi...

De eerste en de achtste dag

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Genesis 8,6-16, 1 Petrus 1,3-9 en Johannes 20,19-31 We lezen uit de eerste Petrusbrief vandaag. In de epistellezing, maar ook in de vanouds bekende introïtus van deze zondag: Quasi modo geniti inf...