Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

8 resultaten.

Actieve filters: 1 Petrus 4

Christenen

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'christen' is oorspronkelijk geen zelfaanduiding van de volgelingen van Jezus geweest. Deze benaming is in de dagelijkse geloofstaal vooral door buitenstaanders geb...

Lijden

P.H.R. van Houwelingen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Auschwitz staat symbool voor het leed dat mensen is aangedaan tijdens de holocaust. In de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan zes miljoen joden vermoord door de nazi's. Een kwa...

Dienst: Als de heer van huis gaat...

H. Langebeeke |

Altijd een preek op zak |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 2014

Voorbereiding Zingen: Aanvangspsalm NLB 149:1 en 3 Zingen: ‘Klein Gloria’ Stil gebed Aanvangswoord Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en trouw houdt tot in eeuwighei...

Dienst: Eerst de gave, dan de opgave

K. Staat |

Altijd een preek op zak |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 2014

Een dienst rondom 1 Petrus 4:10 ORDE VAN DIENST Voorbereiding Zingen: Aanvangspsalm 66:3 en 5 LB, gevolgd door ‘Klein Gloria’ Stil gebed, votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel ...

Dienst: Als veelkleurige stenen

F. van Zoelen |

Altijd een preek op zak |

Preek / Meditatie |

Intrede Zingen: Aanvangspsalm 118:1, 7, 8 NLB Stil gebed Aanvangswoord Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de w...

Xenos - Vreemd

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij 1 Petrus 4 De hoofdstukindeling van de eerste Petrusbrief doet denken aan Afrika, waar de landsgrenzen vaak dwars door culturen en volkeren heenlopen. Wie zou er na de doxologie van 4,11 en voor d...

Bidden en helpen

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Naar 1 Petrus 4,11 Als je anderen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft. Voorwerp: een gebedenboekje voor kinderen. Gesprek Laat het gebedenboekje zien en lees er een gebed uit voor. Bi...

Preekschets 1 Petrus 1:13

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

1 Petrus 1:13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-25 ...