Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten.

Actieve filters: 1 Tessalonicenzen 4

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:13

M. den Dulk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

1 Tessalonicenzen 4:13 Jubilate opdat gij niet bedroefd zijt... Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Het eigene van de zondag Na Pasen komen vanzelf de vragen weer terug naar de omgang met dood en...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:14

J.F. Schuitemaker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

1 Tessalonicenzen 4:14 Tweede zondag na Pinksteren Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met J...

Preekschets Openbaring 1:10

H.C. Marchand |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Openbaring 1:10 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin. Schriftlezing: Openbaring 1:4-20 Het ...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:14

J.R. Smit |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

1 Tessalonicenzen 4:14 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met Hem. (NBG) ...

Preekschets 1 Korintiërs 15:43 - Hemelvaart

J. Visser |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

1 Korintiërs 15:43 Hemelvaart Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:39-44 Het eigene van de dag Op Hemelvaart...

Hemelvaart, ten hemel varen, opgenomen worden

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In een tijd waarin wetenschappers het grote publiek duizelingwekkende feiten en statistieken over de oneindigheid van het heelal presenteren, kunnen de bijbelse hemelvaarts-v...

Overleveren, overlevering

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Over 'overlevering' spreken we doorgaans vooral als het gaat om hetgeen werd overgeleverd, dus de traditie. In verband met het christelijk geloof belanden we dan al snel bij ...

Tegenwoordigheid

E. van Staalduine-Sulman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het hedendaags Nederlands is het woord 'tegenwoordigheid' een plechtig synoniem van 'aanwezigheid'. Die aanwezigheid is lijfelijk en persoonlijk. Alleen in de uitdrukking ...

Wederkomst

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In sommige christelijke kringen is het bijbelse spreken over Jezus' wederkomst niet zelden aangegrepen om allerlei fantasierijke eindtijdscenario's te ontwerpen. Binnen de ge...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:3a

J.A. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

14e zondag na Trinitatis 1 Tessalonicenzen 4:3a Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op...