Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Efeziërs 2

3.3. Geloven, van begin tot eind

M.C. Batenburg |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 3. Gods verlossingsplan 3.1. Waarom Jezus? 3.2. Ik geloof Heidelbergse Catechismus Zondag 25 Vraag 65: Aangezien nu alleen het geloof on...

Preekschets Efeziërs 1:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Efeziërs 1:10 Eerste zondag na Pinksteren ... om alles samen te voegen in Christus. Schriftlezing: Efeziërs 1:3-14 Het eigene van de zondag Het is zondag Trinitatis. Deze en de komende twee zondagen l...

Preekschets Efeziërs 2:17

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Efeziërs 2:17 Tweede zondag na Pinksteren Bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan jullie die veraf en vrede aan wie dichtbij waren. Schriftlezing: Efeziërs 2:11-22 Het eigene van de zondag Het i...

Preekschets Efeziërs 2:14

P.B. Post |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Efeziërs 2:14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. Schriftlezing: Efeziërs 2:11-15 Het eigene van de zon...

Preekschets Genesis 10:32

J. Mudde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Genesis 10:32 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na ...

Nabij, ver

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal komt het woordpaar 'nabij, ver' vooral voor op het terrein van het gebed. Men kan ermee uitdrukken of men nabijheid of juist afstand ten opzichte van God er...

Schepping, vormen, maken, begin

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Scheppen' wordt in het Nederlands gebruikt om aan te geven dat iets nieuws tot stand wordt gebracht. Vaak staat het in een kunstzinnig verband: een beeldhouwwerk 'scheppen'....

Klein Pasen

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jozua 4:19-5:1.10-12, Efeziërs 2:4-10 en Johannes 6:1-15 De oude naam van deze zondag is ontleend aan de oude introitustekst van vandaag: Laetare Jerusalem (Jes. 66,10-11). ‘Verheug je Jeruzalem e...

Preekschets 1 Petrus 1:3

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

1 Petrus 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardo...

Preekschets 1 Korinthiers 1:5a - openbare geloofsbelijdenis

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Openbare geloofsbelijdenis 1 Korintiërs 1:5a Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:1-9 Het eigene van de zondag In de openbare geloofsbelijdenis komen veel lijnen...