Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten.

Actieve filters: Ezechiël 34

Preekschets Johannes 10:14,15

J. Westerkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 10:14, 15 Reminiscere Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Schriftlezing: Jo...

Preekschets Lucas 15:5

H. van den Belt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 15:5 Vijfde zondag na Pinks teren En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders. Schriftlezing: Lucas 15:1-7 Het eigene van de zondag De gelijkenissen in Lucas 15 vor...

Aarde, land

E. Talstra |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Aarde' en 'land' zijn veelgebruikte, gewone woorden. Ze horen in onze taal niet direct tot de taal van het geloof, maar het zijn wel woorden die heel veel kunnen losmaken, o...

Herder

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het beeld van de herder behoort tot de vertrouwde voorstellingen in de geloofstaal. Te denken is aan liederen als 'De Heer is mijn herder', illustraties in de kinderbijbel bi...

Verderf, verdoemenis, verloren

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het leven is begrensd. Dat er sprake is van een teloorgaan, een vorm van verderf, roept weliswaar pijn op, maar het is onvermijdelijk. Het leven is ook kwetsbaar. Mensen kunn...

Zoeken, vinden

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Zoeken' en 'vinden' zijn in onze taal gebruikelijke woorden. In levensbeschouwelijke zin wordt 'zoeken' gebruikt voor een houding van zich niet vastleggen, niet menen dat me...

Zwak, sterk

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Voor zover de woorden 'sterk' en 'zwak' betrekking hebben op lichamelijke en psychische kracht of zwakte is er geen verschil tussen ons gebruik van deze woorden en het gebrui...

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 34,17-31 In (oud-)katholieke kerken is het niet gebruikelijk om op Goede Vrijdag te preken. Meestal wordt er ’s avonds een sobere gebedsdienst gehouden, in een geheel kale kerk waarin de ...

De Heer als knecht

H. Lensink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 34,1-16 Zie over deze lezing ook: Hans Greive, Slechte herders en de goede herder, in dit nummer, bij 4e van Pasen, 29 april. Ezechiël 34 als Schriftlezing op Witte Donderdag is ongetuoon...

Ezechiël 34,1-16

A. Meiners |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 34,1-16 De profeet Ezechiël hoort God zeggen: ‘Ik ben ontevreden over de herders van mijn schapen. Ze gebruiken het vlees en de huiden van de schapen, maar ze zorgen niet goed voor hen. Z...