Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten.

Actieve filters: Filippenzen 4

Preekschets Handelingen 15:39

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 15:39 En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen... Schriftlezingen: Ps. 133; Hand. 15:36-16:5; Filp. 4:1-9. Serie Dit is het eerste deel van een serie preekschetsen over Hand...

Preekschets Johannes 16:33a

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Johannes 16:33a Rogate Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Schriftlezing: Johannes 16:23b-33 Het eigene van de zondag Zondag Rogate is de enige zondag die niet genoemd is naar de begi...

Preekschets Filippenzen 4:1

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Filippenzen 4:1 Cantate Blijf standvastig in de Heer. Schriftlezing: Filippenzen 4:1-3; 10-16 Het eigene van de zondag De antifoon uit Psalm 98:1, die oproept een nieuw lied te zingen voor de heer, ze...

Preekschets Filippenzen 4:18 - Dankdag

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Filippenzen 4:18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs meer ontvangen. Mij ontbreekt niets. Schriftlezing: Filippenzen 4:10-23 Uitleg De apostel begint (vs. 10) met een dankbetuiging aan het adres ...

Preekschets Matteüs 28:6 - Pasen

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 28:6 Pasen Hij is opgewekt. Schriftlezingen: Filippenzen 4:4-7; Matteüs 28:1-10 Het eigene van de zondag Pasen is het hart van het evangelie, hoogtepunt van het kerkelijk jaar, feest waaraan h...

Blijdschap, juichen, vreugde

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de dagelijks beoefende geloofstaal komen woorden uit deze woordgroep veelvuldig voor. In prediking, in persoonlijk getuigenis, in lied en lofzegging wordt dikwijls uiting ...

Zorg, bezorgd zijn

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Veel christenen hebben moeite met de onbekommerde manier waarop Jezus in de Bergrede (Mat. 5-7) zegt dat we niet bezorgd moeten zijn. Steevast is de reactie of een mens dan n...

Preekschets Filippenzen 4:1b

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

6e zondag van de herfst / 21e zondag na Trinitatis Kerntekst: Filippenzen 4:1b 'Blijf standvastig in de Heer.' Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:3 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft verschille...

Preekschets Filippenzen 4:5-6, 3e zondag van advent

Pijpers-Hoogendoorn, I. |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Filippenzen 4: 5-6 Schriftlezing: Filippenzen 4...

Preekschets Filippenzen 4:6 - Biddag voor gewas en arbeid

H. de Bruijne |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Tekst: Filippenzen 3:17 - 4:21 Het eigene van de biddagpreek De biddagpreek moet het besef wekken of levend houde...