Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten.

Actieve filters: Galaten 5

Preekschets Galaten 5:1

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Galaten 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Schriftlezingen: Jer. 7:2-7; Mat.7:13-23; Gal. 5:1 -12 Het eigene van de zondag Algemeen Zesde zondag na Trinitatis Spe...

Preekschets Romeinen 8:1

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:1 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Schriftlezing: Romeinen 8:1-11 Het eigene van de zondag Op de laatste vier zondagen van...

Preekschets Galaten 5:25 - Pinksteren

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Galaten 5:25 Pinksteren Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Het evangelie van Pinkste...

Preekschets Galaten 6:1

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Galaten 6:1 Eerste zondag na Pinksteren Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad breng...

Preekschets Galaten 6:6

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Galaten 6:6 Derde zondag na Pinksteren Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Schriftlezing: Galaten 5:25-6:6 Uitleg Op het eerste gezicht lijkt het hier te ...

Preekschets Galaten 4:4-5 - Kerst

A.W. Berkhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Galaten 4:4-5 Kerstmorgen Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zoude...

Preekschets Galaten 5:25

C. van Dusseldorp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Galaten 5:25 Exaudi of Weeskinderen Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Deze zondag st...

Geduld, lankmoedigheid

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Geduld staat onder druk in een cultuur die getypeerd wordt door haast. Het ongeduld van onze tijd wordt geïllustreerd door de uitdrukking: 'een ogenblik geduld alstublieft'. ...

Verlangen, begeerte

B.J.G. Reitsma |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Hoewel 'begeren' in wezen niets anders betekent dan het wat modernere 'verlangen', heeft het in de geloofstaal toch een minder positieve klank. Het wordt al gauw geassocieerd...

Vrucht (dragen)

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de cultuurtaal wordt het woord 'vrucht' zowel letterlijk als figuurlijk gebruikt. In zijn letterlijke betekenis is vrucht het voortbrengsel van planten dat uit de stamper ...