Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten.

Actieve filters: Genesis 3

1.1. Zijn eigendom

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Heidelbergse Catechismus Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe...

Preekschets 2 Korintiërs 11:14 - 2e zondag na Trinitatis

R. Roukema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2001

2e zondag na Trinitatis De satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Schriftlezingen : Genesis 3:1 - 5 ; 2 Korintiërs 11: 1- 3 3 Het eigene van de zondag Voor de vorige, deze en de volgende ...

Preekschets Genesis 3:21; Lucas 24:49

A.G. Oosterhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Genesis 3:21; Lucas 24:49 Exaudi of Weeskinderen God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bek...

Preekschets Genesis 3:7a

H.C. de Reus |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Genesis 3:7a Tweede zondag na Pinksteren Toen gingen hun beider ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Schriftlezing: Genesis 3:1-24 Het eigene van de zondag Zie de preekschets van 3 juni. Het le...

Preekschets Genesis 3:21

J. Mudde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Genesis 3:21 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren God, de heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Schriftlezing: Genesis 3 Het eigene van de zondag Novemb...

Vrouw

E. van Staalduine-Sulman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het Nederlands heeft het woord 'vrouw' allereerst de betekenis van volwassen mens van het vrouwelijk geslacht. Daarnaast kan 'vrouw' nog echtgenote betekenen en in de uitd...

Galgamesj en de tuinen van Jesaja

E. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2007

In zijn boeiende studie Echoes of Eden doet T. Stordalen verslag van zijn onderzoek naar de betekenis van het verhaal over de Tuin van Eden in Genesis 2-3 en laat hij zien dat het paradijsmotief in he...

Adam en Eva in de kleren

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

Wanneer ik Adam en Eva in beeld probeer te krijgen, komen er drie conventionele plaatjes op mijn netvlies. Het sublieme naakt van Dürer in Madrid, de schaamte op een ets van Rembrandt, en ten slotte t...

In Assen begint de victorie

K. Smelik |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Een bijdrage van de Slang aan het juiste verstaan van het verhaal in Genesis 3 Beste lezers van Interpretatie, Wat doet het mij plezier dat ik nu de kans heb om juist aan u verslag te doen van de gebe...

Het paradijsverhaal

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Aan het eind van de vorige eeuw konden we kiezen tussen twee manieren om Genesis 2 en 3 te lezen. Karel Deurloo las het als het oerverhaal van de verbondsbreuk tussen God en mens, maar Ellen van Wolde...