Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten.

Actieve filters: Genesis 32

Preekschets Genesis 33:4

G.A. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Genesis 33:4 Vijftiende zondag na Pinksteren Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. Schriftlezing: Genesis 32 en 33 Uitleg ‘Door te inte...

Ontmoeting

J.J.T. Doedens |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de Westerse samenleving is een ontmoeting meestal een vluchtige gebeurtenis. Als we in de Bijbel een ontmoeting tegenkomen, heeft die niet per definitie een andere beteken...

Tegenwoordigheid

E. van Staalduine-Sulman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het hedendaags Nederlands is het woord 'tegenwoordigheid' een plechtig synoniem van 'aanwezigheid'. Die aanwezigheid is lijfelijk en persoonlijk. Alleen in de uitdrukking ...

Zegen

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Wie over 'zegen' en 'zegeningen' spreekt, bedoelt daarmee meestal iets positiefs. Dat kan heel algemeen zijn, als er bijvoorbeeld over de zegeningen van de medische wetenscha...

Kindermoment Opnieuw

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

4e zondag van de herfst Genesis 32: 23 – 33 en Lucas 17:11- 19 Jakob en Esau verzoenen zich. Voor Jakob is het een hele worsteling, waar hij niet zonder kleerscheuren vanaf komt. Uit de Bijbel Jacob g...

Zonen van Jacob, zonen van Israël

A. van der Vegt |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 32,22-31 (en Lucas 18,1-8) Jakob, ja‘akov, bedrieger, is er één van een tweeling: Jakob, de jongste, de verfijnde, ontvankelijke jongen, en Esau, de eerstgeborene, de ruwe jager. De twee z...

Blijf roepen!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Laat zien en praat er over Foto’s uit de krant over kinderen die dreigen uitgezet te worden en voor wie actie gevoerd wordt. Als er veel publiciteit over iets is, luisteren de mensen wel. Verhaal ‘Nam...

De zegen van Jacob mank aan het postmodernisme

H. Abma |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Genesis 32 kunstig besproken Postmodern, beter postklassiek, wil zeggen: de ene greep – die van eeuwige waarheden – is ons niet langer gegeven. Zien, soms even, want alles is fragment. Vandaar een pun...

De vergeetzenuw

S. den Hollander |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Over Jakobs heup in Genesis 32 Na de mysterieuze worsteling aan de Jabbok gaat aartsvader Jakob mank doordat hij geraakt is aan de heup. In het verhaal wordt vermeld dat de Israëlieten om die reden to...

De worsteling om vertrouwen

M. van der Velden |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Over Eugen Drewermanns dieptepsychologische interpretatie van Genesis 32:23-33 Voor de Duitse theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann is bijbellezen vooral therapie. Bijbelverhalen zijn een hulp ...